”Lärosätena måste göra sin hemläxa – sen snacka med regeringen” – Joeri van den Steenhoven

Sedan hösten 2018 drivs Mötesplats Social Innovation som en nationell plattform över hela Sverige. Plattformen ska öka kunskapen och skapa mötesarenor för att främja social innovation, socialt entreprenörskap och socialt företagande.

Jönköping University, Luleå tekniska universitet, Malmö universitet, Stockholms universitet, Umeå universitet och Örebro universitet är huvudparter för etableringen som genomförs med stöd från Vinnova, Sveriges innovationsmyndighet.

I uppdraget inför etableringen av en nationell kunskapsplattform ingick att studera hur denna typ av samverkan mellan lärosäten för att stödja social innovation och socialt entreprenörskap ser ut på några andra platser i världen. Vi intervjuade därför ett antal personer som utmärkt sig genom sin inblick inom fältet social innovation och socialt entreprenörskap från Australien, Danmark, Kanada, Nederländerna och Storbritannien resonerar kring dessa frågor. Intervjuerna sammanställdes i en rapport där vi även lyfter fram ett antal exempel på hur i andra länder organiserar sig för att möta dessa utmaningar.

Den närmaste veckan kommer vi att publicera de intervjuer som ingick i förstudien. Den första och inledande delen var en sammanfattning av Geoff Mulgans, Adam Prices och Oscar Townsleys rapport ”The challenge-driven university: how real-life problems can fuel learning”, publicerad av Nesta 2016. En rapport som många av de intervjuade direkt eller indirekt förhåller sig till.

Sedan följde intervjun med Chris Sigaloff, samhällsentreprenör från Nederländerna, som menar att social innovation är en värdedriven rörelse.

Därefter kunde ni läsa intervjun med Charles Leadbeater, författare och konsult från Storbritannien, som menar att det finns massvis med potential i våra studenter avseende social innovation som vi behöver ta vara på i akademin.

Nu kan vi dela med oss av intervjun med Joeri van den Steenhoven, f.d. MaRS Solution Labs från Kanada, som menar att lärosätena behöver göra sin hemläxa och sen vända sig till regeringen för stöd i utvecklingen.

Rapportförfattare är Bjarne Stenquist.