Goodlash – Social Innovation i Fokus

Goodlash – Social innovation i fokus

Välkommen till en konferens på temat social innovation! 

Den 11 oktober kl 9–13 bjuder Goodlash – ett samarbete mellan Science Park Borås, Coompanion Sjuhärad och Navet Science Center – in till en fullspäckad förmiddag i den sociala innovationens tecken hos Högskolan i Borås.

Dagen kommer att innehålla presentationer av arbetet som gjorts inom Goodlash, panelsamtal med deltagare samt en keynote-föreläsning av Malin Lindberg, forskare inom social innovation. Dessutom lanseras Högskolan i Borås medlemskap i Mötesplats Social Innovation (MSI) – den samlande nationella kunskaps- och samverkansplattformen för social innovation.

Detaljerat program kommer inom kort.

OBS! Detta är ett hybridevent. 

Om Goodlash

Genom initiativet Goodlash etableras en samhällsinkubator i syfte att stötta civilsamhällets kulturella och sociala innovationskraft och socialt företagande i Borås och Sjuhärad. En mötesplats för social innovation där medborgare, aktörer i civilsamhället, offentlig verksamhet, forskning och företag kan mötas på lika villkor från olika bakgrund och perspektiv i utvecklingen av ett hållbart samhälle. Medborgardriven innovation möter komplexa samhällsutmaningar och gör unga delaktiga i hållbar utveckling. Civilsamhällets idéer med ungas framtid i fokus får en grogrund att växa och förverkligas på riktigt!

Anmäl dig här