En nationell strategi för social innovation?

En strategi för social innovation. En tillhörighet hos ett särskilt departement. En kartläggning av finansmarknaden för social innovation. Mer kunskapsspridning.

Det är bara några av de förslag som kom fram i den avslutande diskussionen som också var en framtidsspaning för social innovation.

Ardalan Shekarabi inledde sessionen med att berätta om regeringens arbete med upphandling och styrning inom offentlig sektor och hur det kan användas för att frigöra mer resurser och kraft till sociala innovationer.

– 625 miljarder årligen går till offentliga upphandlingar i Sverige, och de kan användas till att främja innovation. Det som man gjorde med tekniska innovationer under 1900-talet det går också att göra på den sociala sidan, sa civilministern.

Ardalan Shekarabi

Shekarabi nämnde några av de åtgärder som regeringen idag presenterar för att detta ska bli möjligt, t ex riktade upphandlingar, flexiblare regelverk för offentliga upphandlingar och idéburet-offentligt partnerskap som handlar om att idéburna aktörer inte ska behöva konkurrera i en upphandlingssituation med kommersiella aktörer.

Han berättade också om satsningen ”Tidig dialog” som ska säkerställa att man i upphandlingssituationen inte utesluter innovativa eller alternativa lösningar och förslag.

– Vi behöver inte uppfinna hjulet. På det sociala området genomförs många goda exempel på social innovation, men det gäller att sprida kunskap om detta och att främja strategisk användning av upphandlingar och om att byta perspektiv och inte fokusera på att göra fel utan att göra rätt.

Panelen sista sessionen SI Summit 15

I den efterföljande diskussionen fick paneldeltagarna, som också bestod av Amir Sajadi från Hjärna Hjärta Cash, Maja Frankel från Ashoka, Per Larshans från Ragn-Sells och Charlotte Ahlgren Moritz från Mötesplats Social Innovation/Malmö högskola kommentera civilministerns inlägg.

Amir Sajadi– Politiken spelar en avgörande roll för utvecklingen av social innovation. Jag tror att politiker måste tänka om då det gäller sin roll, de kan inte längre vara de som kommer med alla idéer, lösningarna finns ju där ute bland folk; aktivister, kreatörer, entreprenörer. Politiken ska få idéer att växa, snarare än att komma med dem själva, sa Amir Sajadi.

Att samverkan är en nyckelaktivitet för att öka innovationskraften var hela panelen överens om. Liksom behovet av mötesplatser där samverkan kan ske.

Per Larshans– Politiken och näringslivet ska inte vara så rädda för att samarbeta, för att vi ska få till den här cirkulära ekonomin. I framtiden måste vi nyttja resurserna mycket mer och ta tillvara på den sociala dimensionen bättre, sa Per Larshans.

 

Maja Frankel– Men hur kan man se till att sektorn verkligen blommar. Visst pågår det en del, men det finns mycket kvar, till exempel vilket departement tillhör frågorna kring social innovation, frågade Maja Frankel?

– I början av 90-talet har vi haft fokus på att allt ska bedrivas i offentlig regi, sen var det fokus på kommersiella aktörer. Idag tror jag vi måste se en mångfald av aktörer, självklar ska vi ha både offentliga och privata, men det måste också finnas plats för den sociala ekonomin, sa Ardalan Shekarabi.

En annan central fråga för utvecklingen är kunskap och kommunikation. Alla sektorer har ett eget språk och logik och man har svårt att förstå varandra. Att erkänna social innovation som en viktig kraft i samhället var en annan viktig utvecklingsfråga, framförallt från politisk nivå.

Charlotte Ahlgren Moritz– Någon form av nationell strategi för hur man ska arbeta med vårt område är jätteviktigt, utmaningen är att det går över flera departement. Många aktörer inom fältet kommer att stöta på den här sektorsindelningen eftersom idén ofta går på tvärs. Men vi måste kunna fixa det på övergripande nationell nivå för att den enskilde ska kunna göra det i sin egen organisation, sa Charlotte Ahlgren Moritz.

– Vi arbetar med att involvera social innovation och social ekonomi brett, i både näringspolitiken och kulturpolitiken, där har vi en pågående dialog. Det är dags för en kulturförändring och att minska den byråkratiska, juridiska kontrollen när det gäller samverkan med offentliga sektorn, berättade Ardalan Shekarabi.

Fotograf: Håkan Röjder

Se livesändingen från seminariet
Fler artiklar från Social Innovation Summit
Allt om Social Innovation Summit

Relaterade inlägg

Ännu inga kommentarer, välkommen med din synpunkt nedan


Lägg till kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.