Skip to content
Bannerbild tema Innovation och samverkan för digital inkludering liggande

Digital inkludering

Digitaliseringen av vårt samhälle går snabbt och digitala lösningar blir en norm i allt fler sammanhang. Inte minst satte pandemin fokus på den samhällsnytta som digitala lösningar kan innebära för både individen och samhället i stort. 

Genom digitala sociala kontakter kan vi till exempel bryta en del av den isolering som finns, och för en stor grupp människor skapar den digitala utvecklingen nya möjligheter och underlättar vardagen. Men det finns även de som istället blir allt mer exkluderade på grund av digitaliseringen.

Mötesplats Social Innovation tar ett tematiskt fokus på digital inkludering för att se hur vi tillsammans kan värna digitaliseringens potential samtidigt som det digitala utanförskapet minskas. MSI lyfter därmed innovativa idéer och samarbeten som bidrar till ett socialt hållbart samhälle med digitala möjligheter för alla samt följer utvecklingen kring;

  • hur digitaliseringen kan främja social innovation och risker som behöver balanseras i den digitala utvecklingen.
  • vilka som exkluderas genom samhällets snabba digitala språng och hur innovation och samverkan kan skapa digitala möjligheter för alla.
  • hur sociala entreprenörer hanterar den digitala omställningen med bibehållen tillit och förtroende från sina målgrupper.

Några samarbetspartners inom temat är:  Nesta

Se det första webbinariet här

Se våra övriga teman