Event 6 april: Det svenska innovationssystemet – hur förenar vi sociala och affärsmässiga framgångar för ökad samhällsnytta?

Program 6 april

Tid: kl. 08.30 – 11.00 (frukost kl. 08.30-09.00)
Plats: Minc Malmö
Anmälan:
anmäl dig här

Talare: Andreas Netz, programledare Utmaningsdriven Innovation Vinnova, Judit Wefer, programledare Social Innovation Vinnova; Lars Jannick Johansen, VD den Danske Sociale Kapitalfond Invest

Moderator: Thomas Frostberg, Redaktör Global utveckling, DN och Ekonomisk krönikör på HD- Sydsvenskan och näringslivssajten 8till5

Social innovation och dess viktiga roll i att möta de globala samhällsutmaningarna, har uppmärksammats i allt högre utsträckning under 2000-talet. Det globala arbetet med hållbarhetsmålen i Agenda 2030 visar angelägenheten av att sociala innovationer kommer hela samhället till nytta. Ett flertal av de globala hållbarhetsmålen är dessutom helt av social karaktär och där sociala innovationer behövs för att bidra till att målen uppnås.

 

möt entreprenörerna

Fyra entreprenörer presenterar sig själva och beskriver vad innovationssystemet skulle kunna göra eller har gjort för att de skulle ha lyckats snabbare.
  • Repamera, Henning Gillberg
  • Självbildarna, Michel Massadakis
  • I am fashion, Jamila El Hallah
  • Ifrågasätt, Gustav Hjärn

Vinnovas kartläggning

Andreas Netz och Judit Wefer från Vinnova berättar om den inventering av ekosystemet för området social innovation i Sverige som genomfördes under 2017. Inventeringen innefattade statliga, privata, akademiska, offentliga och ideella möjliggörare. Målet var att identifiera gap och möjligheter i systemet för att svara på frågan om vilken Vinnovas roll ska vara för att främja och finansiera det sociala innovationssystemet och dess aktörer på bästa sätt. Inventeringen tydliggjorde styrkor men även utmaningar för det sociala innovationssystemet, som visar behovet av ett intensifierat arbete för att skapa ekonomiskt hållbara sociala entreprenörer/företag. Rapporten visar behovet av att främja samverkan där det privata, offentliga, civilsamhället och akademin tillsammans skapar samhällsnytta. För att attrahera investerare och skapa en marknad, och utveckling av alternativa finansieringsmodeller, behövs dessutom tillgång till mätbara resultat på ekonomisk hållbarhet av sociala innovationer.

Sociala investeringar

Lars Jannick Johansen, grundare av den Sociale Kapitalfond och den Sociale Kapitalfond Invest i Danmark, berättar om hur man investerar i och utvecklar företag som kan förena sociala och affärsmässiga framgångar. De bidrar också till att sprida sociala investeringar och sociala affärer genom analys och kunskapsdelning. Målet är att utveckla och testa nya sociala investeringsverktyg och tillvägagångssätt.

paneldiskussion

Deltagare:
– Maria Stellinger Ernblad, Digitaliseringschef Malmö Stad
Charlotta Alegria Ursing, vd Minc
– Charlotte Ahlgren Moritz, vicerektor Malmö universitet
Lars Jannick Johansen, grundare Sociale Kapitalfond Invest
– Andreas Netz, VINNOVA.

 

Därefter fortsätter morgonen med gemensamma diskussioner om vad som behövs för att främja arbetet med att stärka det svenska innovationssystemet.

Medverkande aktörer: Almi Skåne, Fler växande ASF, Minc, Mötesplats för Social Innovation, Social Innovation Skåne, SoPact, Tillväxt Malmö

Presentationer från dagen

Lars Jannick Johansens presentation

Vinnovas presentation

Relaterade inlägg

Ännu inga kommentarer, välkommen med din synpunkt nedan


Lägg till kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.