Delningsekonomi som ett medel att kombinera affärsnytta med samhällsnytta

Delningsekonomi som ett medel att kombinera affärsnytta med samhällsnyttaIgår gick dagen i delningsekonomins tecken när Mötesplats Social Innovation som en del av projektet Social Innovation Skåne och i samarbete med Sharing City, hade bjudit in delningsexperten Åsa Minoz för föredrag och workshop i Malmö.

Dagen inleddes med en workshop på Kommendanthuset där Åsa Minoz inledde med en bakgrund till innovation och delningsekonomins framväxt med goda exempel och varför området är och kommer bli alltmer viktigt framöver. På plats på förmiddagen var också Oscar Pelin som är projektledare på Miljöförvaltningen Malmö stad och samordnare för testbädd Malmö i det nationella programmet Sharing Cities Sweden.
Därefter fortsatte dagen med ett besök på Wihlborgs i Malmö som slutit ett ettårigt partneravtal med Mötesplats Social Innovation, för att bygga kunskap inom social innovation och samhällsentreprenörskap för att förtydliga, förstärka och kombinera arbetet med affärsnytta och samhällsnytta.

Denna text är ett kort sammandrag av presentationerna från dagen där det längst ner finns oerhört bra slides från Åsa Minoz och Oscar Pelins presentationer.

Åsa Minoz inleder med att prata om innovation och hur begreppet tidigare har fokuserat på FOU-verksamhet, teknik och konkurrenskraft men hur det alltmer de senaste decennierna fått större fokus kring vad det ska innoveras för: nämligen människor och planet.

”Innovation är så mycket mer än teknik idag och det involverar alla delar av samhället. Det är ett samspel mellan många. Man behöver utgå från behovet och vems behov som ska tillgodoses, för att utveckla lösningar som tillfredsställer de behov för att på så sätt uppnå effekter.”

Social innovation och delningsekonomi händer mest i överlappet mellan olika sektorer i samhället. Det handlar om ett annat tankesätt där fokus behöver utgår ifrån vad det är människor har för behov. Det är viktigt att ha tjänstelogik som utgångspunkt för att gå från produkt till användare – det är inte bilen som är det viktiga, utan behovet av att transportera sig:

 


”Det kräver att vi ställer om till andra affärsmodeller där värde skapas i nätverk där kunden är i fokus och inte produkten. Företag behöver tänka i nya banor där värdeskapande uppkommer tillsammans med många aktörer. Företag behöver se sig själv som en av många potentiella värdeskapare.”
avslutar Åsa innan hon ger några tips för företag och organisationer om hur social innovation och delningsekonomi kan implementeras i den egna verksamheten:

  • Kartlägg initiativ som finns lokalt/regionalt, inom verksamhet/bransch (ta stöd av forskare)
  • Skapa processer för involvering – bjud in medborgare och andra att medskapa
  • Lär av andra – hitta vänner och uppfinn inte hjulet
  • Börja göra – lär av görandet, arbeta stegvis och utforskande
  • Fokusera behov som engagerar människor och aktörer
  • Involvera personer/organisationer med engagemang

Åsa Minoz förtydligar vikten av att samverka med andra parter som har sitt expertområde och kanske är lite otänkbara. Utveckla utifrån det behovet som finns. Det handlar om att inte bli omsprungen. Hur kan man se det som ett komplement i den egna verksamheten och istället tillgängliggöra möjligheter för era kunder.

 

Sharing City Malmö

Sharing cities är ett bra exempel på hur man utvecklar delningslösningar för att skapa en mer hållbar stadsutveckling. Sharing cities arbetar med utforskande projekt för att se hur det påverkar utvecklingen av städer i Sverige. Oscar Pelin från Miljöförvaltningen, berättar om arbetet med fokus på Sege Park som är en av tre testbäddar i Malmö. Där har man initialt haft en stark hållbarhetsstrategi kring området från allra första början och bland annat arrangerat byggherredialoger i ett tidigt skede för att få in delningstänket så tidigt som möjligt. Läs mer om Sege Park här.

 

Bli en kunskapspartner

Vill du också utveckla ditt företag genom att bygga kunskap om social innovation och samhällsentreprenörskap för att kombinera arbetet med affärsnytta och samhällsnytta? Kontakta Anna Landeborg på Mötesplats Social Innovation: Anna.landeborg@mau.se

 

Presentationer

Åsa Minoz: Så förändrar delningsekonomin vårt samhälle

Oscar Pelin: Sharing City Malmö

Relaterade inlägg

Ännu inga kommentarer, välkommen med din synpunkt nedan


Lägg till kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.