De ser möjligheter där andra ser problem

På it-företaget Left is Right har de flesta anställda en diagnos inom autism-spektrumet eller står långt ifrån arbetsmarknaden av andra anledningar. De har byggt sitt företag genom att ta tillvara de unika kompetenser som personer med autism ofta har. Hemligheten är en arbetsplats där alla hjälps åt, stämningen är god och klimatet tolerant.

– Vi anställer bara de människor som vi har behov av och som motsvarar de kunskapskrav vi ställer. Vi har inriktat oss på arbetsuppgifter som kräver noggrannhet och analytisk förmåga och anställer därför gärna människor med till exempel aspergers. De som är anställda hos oss är otroligt duktiga på sitt område, men har kanske inte kommit till sin rätt på en ”vanlig” arbetsplats, säger Lotta Rizzo som är arbetsledare på Left is Right.

Lotta Rizzo berättar att de för närvarande har över 500 spontanansökningar i sin databas, från människor som gärna vill arbeta hos dem. Människor som i dag vantrivs på de arbetsplatser de har eller som saknar jobb. Så när de ska nyanställa behöver Left is Right aldrig annonsera, utan kan bara välja ut och intervjua människor från sin ”väntelista”.

Alla hjälps åt

Något som genomsyrar 
arbetet på Left is Right är 
att kollegorna hjälps åt, är
 toleranta och tar hand om
 varandra. Är det någon som till exempel inte klarar av att ringa upp kunder i telefon, så är det helt accepterat att be en kollega om hjälp.

– På de flesta jobb är det svårt att få göra det man är riktigt bra på och samtidigt slippa det där som man är dålig på. Men det är helt ok här hos oss. Tycker någon av mina kollegor att det är jobbigt att ringa upp en kund så gör jag det. När samtalet sedan övergår till mer tekniska detaljer så lämnar jag över luren, säger Lotta Rizzo och förtydligar:

Untitled-1– Vi förstår och har överseende både med oss själva och varandra. Vi hjälps åt. Att konkurrera med andra ”normala” it-företag kan, menar Lotta Rizzo, ibland upplevas som en svårighet, eftersom Left is Right inte alltid arbetar så snabbt.

– Fast å andra sidan kan våra konkurrenter, som kanske har fler uppdrag än vi, också ta lång tid på sig att leverera fast av andra anledningar. När vi beräknar offerter räknar vi dels ut hur lång tid ett uppdrag ”borde” ta och så tar vi betalt utifrån det. Dels räknar vi ut hur lång tid uppdraget faktiskt tar för oss att lösa och anpassar vår kalendertid efter det. Många av våra anställda går på lönebidrag och man kan säga att det vi tjänar in på detta, går till den extra tid det tar för oss att utföra vissa uppdrag, säger Lotta Rizzo.

Fördomar en utmaning

Bland de utmaningar företaget mött på sin resa nämner Lotta Rizzo andra människors fördomar
om vilka de anställda på Left is Right är, samt vad de kan och gör. För att motarbeta detta försöker de vara väldigt tydliga i sina offerter och berätta exakt vilka uppgifter de utför. De är också tydliga med att de inte utför okvalificerade uppgifter.

– Vi trodde också att det faktum att en del ser oss som ett socialt företag skulle göra det lättare för oss att få uppdrag. Att större företag kunde se detta som ett inslag i sitt CSR-arbete. Men de flesta vill ha en tjänst utförd och bryr sig inte om vilken företagsform vi har. Vissa tror också att vi ska vara billigare än andra, för att det ibland tar längre tid. Men det är snarare så att vi ofta levererar bättre resultat än många andra, säger Lotta Rizzo.

Konsten att kommunicera

Inledningsvis tänkte Left is Right att de skulle försöka att ”hyra ut” vissa av sina anställda, som konsulter hos kunderna. Detta har dock visat sig vara svårare än de trodde, för att deras personal helt enkelt trivs så bra hos dem och ofta har svårare att fungera på ”vanliga” arbetsplatser. De anställda på Left is Right påminns också ofta om hur svårt det är med kommunikation, även om de mer än väl vet att just detta ofta är ett problem för människor med autism.

– Det är svårt med kommunikation, även mellan oss, och det är lätt att glömma bort. Vi måste därför hela tiden tänka på att vara övertydliga. Vi behöver träffas ofta, prata mycket och hålla koll på vad som händer och på varandra, säger Lotta Rizzo.

Left is Right vill växa och bli större. För att inte vara så sårbara behöver de vara fler personer inom varje kompetensområde. Något de hoppas kunna utveckla är det som kallas testning, vilket många människor med autism visat sig vara extra duktiga på. Det handlar om att vara en oberoende testare av programvaror. Här har de hittat ett systerföretag i Norge, som de hoppas kunna samarbeta med.

 

FAKTA

Left is Right är ett aktiebolag med 13 anställda som
av olika anledningar står långt ifrån arbetsmarknaden; bland annat på grund att de har diagnoser som aspergers eller adhd. De omsätter 5 miljoner kronor per år och finns i dag på två orter: Bromma (Stockholm) och Strängnäs. De ingår i företagsgruppen Wilj AB som består av fem företag, som allihop är verksamheter
som främjar utsatta människors möjlighet att delta
i det ordinarie arbetslivet. Left is Right har låg personalomsättning och har ingen uttalad ambition att slussa de anställda vidare till ”vanliga jobb”, men när det händer ser ledningen positivt på det.

Left is rights framgångsfaktorer:

• De anställda hjälps åt i det dagliga arbetet och är toleranta mot varandra.
• Arbetsmiljön är tillåtande och ger förutsätt- ningar för optimal prestation för alla medarbetare.
• Varje tjänst är individanpassad.
• Alla anställda tillåts ”vara som de är”.
• Att ställa frågor uppmuntras

Denna artikel är en del i en rapport om Arbetsintegrerande sociala företag som Mötesplats Social Innovation har gjort på uppdrag av regeringens analysgrupp för Arbetet i framtiden.  Rapporterna är en del i framtidsminister Kristina Perssons arbete med viktiga framtidsfrågor för Sverige.

Hela rapporten om arbetsintegrerande sociala företag finns på Regeringens hemsida.

Relaterade inlägg

Ännu inga kommentarer, välkommen med din synpunkt nedan


Lägg till kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.