Danskt beröm och löfte om nya mått för välstånd

En boklansering, en minister med löfte om pengar och nya välståndsmått, en hållbarhetsekonom och åtta globala megatrender, en paneldebatt samt flera inspirerande samhällsentreprenörer. Där har ni några av inslagen och aktörerna från dag ett under Social Innovation Summit 2017.

– Vad skapar värde? Hur mäter vi samhällsframgångar och vad är det vi mäter? De frågorna behöver vi få svar på. För det vi mäter påverkar vad vi gör och hur vi gör det, sa finansmarknads- och konsumentminister Per Bolund.

Han gav själv några av svaren:

– För att vi bättre ska få svar på vad som skapar värde arbetar regeringen nu fram ett ramverk för nya mått på välstånd. De bygger på 16 olika indikatorer för ekonomiska, sociala och miljömässiga aspekter av hållbarhet. Som ett komplement till BNP, att använda i budgetarbetet.

Löfte om pengar
Per Bolund (och även hans regeringskollega Mikael Damberg, som vi såg via ett filmat inslag) berättade om de pengar som regeringen bestämt att avsätta till sociala innovationer. 50 miljoner kronor per år under de tre kommande åren ska öronmärkas för ändamålet. Hur pengarna ska fördelas ville dock ingen av dem avslöja än. Mikael Damberg menade att pengarna ska ”användas för att skapa bättre förutsättningar för dem som vill komma igång och förverkliga sina idéer.”

Klas Eklund, i dag hållbarhetsekonom på SEB och tidigare bland annat chefekonom på samma bank, gav oss sedan åtta megatrender som han just nu ser i omvärlden:

1. Planeten blir varmare.
2. Allt fler människor bor i städer.
3. Vi blir äldre.
4. Vi flyttar mer över gränser.
5. Räntorna faller.
6. Produktiviteten stagnerar.
7. Robotisering och digitalisering ökar.
8. Inkomstskillnaderna ökar – och minskar.

Trender och välståndsmått
Trenderna påverkar oss alla och Klas förklarade varför. Klas höll också med om att vi behöver nya och vidare mått för att mäta välstånd. Han efterlyste dessutom bredare mål och visioner.

Diskussionen kring de nya välståndsmåtten fortsatte i en paneldebatt, modererad av Mia Odabas. Per Bolund, Klas Eklund, Lars Trägårdh, Johanna Giorgi och Carlos Rojas var dess deltagare. Panelen var i stort sett överens om att nya mått behövdes, även om de hade lite olika syn på vilka mått som ska användas och hur snart de kommer att kunna införas.

– Det kommer att ta lång tid innan vi är där, för ”propparna” är kvar länge än, sa Carlos Rojas.

– Vi pratar om för många mått. Vem ska vara domare, undrade Lars Trägårdh.

– Vi inför Tillväxtverkets mått BNP+ i 21 regioner 2018, i landets alla kommuner 2019 och därefter är det världsherravälde som gäller, sa Johanna Giorgi.

Per Bolund menade att vi står inför ett momentum; att det är nu det händer. Och Klas Eklund trodde att det globalt sett kommer att ta lång tid innan vi har nya välståndsmått, medan måtten kan vara införda i västvärlden om 10 år.

100 sociala innovationer
Under förmiddagen fick vi också möta några samhällsentreprenörer. Nämligen de drivande krafterna bakom följande sociala innovationer: Cykling utan ålder, Idrott utan gränser, Invitationsdepartementet, Karma, Make Equal och Missing People. Dessa, och 94 stycken till, finns beskrivna i boken 100 sociala innovationer som kan förändra Sverige, som producerats av Mötesplats Social Innovation.

Lanseringen av den nytryckta boken inledde dagen och boken såldes under konferensen. Lars Hulgård, professor vid Roskilde universitet, har skrivit en av bokens inledningstexter och var en av talarna under lanseringen. Han uppmanade alla svenskar att vara stolta och menade att Sverige är världsledande inom social innovation.

– Men det gillar ni kanske inte att höra? Den största sociala innovationen var folkhemmet. Var stolta över det och låt oss inspireras av vad som skedde då, sa Lars Hulgård och avslutade med ytterligare en uppmaning:

– Istället för att samhällsentreprenörer ska efterlikna näringslivet när det gäller bland annat affärsmodeller, vilket jag inte alls tycker är nödvändigt, tycker jag att det är dags att vi släpper in samhällsentreprenörer i näringslivets styrelser. För att få företagen mer på banan när det gäller social innovation!

Summitens inledning gav alltså löfte om såväl innovationspengar som nya mått på välstånd. En bild av omvärlden samt inspirerande möten med samhällsentreprenörer, numera kända från boken om 100 sociala innovationer, fick vi också. En insikt om att vi svenskar ska sträcka på oss när det gäller sociala innovationer gavs dessutom. En förmiddag som gav gott hopp om både framtiden och konferensens fortsättning.


Bild: Gustaf Johansson

Relaterade inlägg

Ännu inga kommentarer, välkommen med din synpunkt nedan


Lägg till kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.