Crowdsourcing – Innovativa kollaborativa verktyg för affärer, utveckling och hållbarhet

Kanske den främsta aspekten av eventet är samarbetet mellan organisatörerna. Crowdsourcing Week (CSW), en Singapore/New York baserad organisation som är det största internationella nätverket inom crowdsourcing med en mission att sprida och göra teknisk kunskap inom den ”nya ekonomin” tillgänglig för alla – företag, statliga organisationer, föreningar och innovatörer. kommer till Sverige den 12-13 mars. Lapland Voullerim Welcomes You å andra sidan är ett gemensamt ägt företag där alla vinster återinvesteras i bygden – Det yttersta tecknet på en hållbar samhällsutveckling. Designen i konferensen som sammanbinder det genuina lokala med några av de mest namnkunniga inom området gör det möjligt att se hur crowdsourcing och nya affärsmodeller kan lösa samhällsutmaningar och skapa nya affärsmöjligheter.

Kan crowdsourcing erbjuda nya lösningar på utmaningar, där våra traditionella sätt att göra affärer och utveckla demokratin har svårt att leverera? Det finns många tecken som pekar mot att så kan vara fallet.

Med den digitala teknologins framväxt har under senare år nya metoder och verktyg för samverkan och affärsutveckling ökat markant. Ett tecken i tiden på den stora och kraftfulla förändringen är att enbart 50 procent av Fortune 500 företagen från 2000 finns kvar år vilket visar att vi befinner oss i en omfattande och kraftfull förändring. Ett annat exempel som ger en insikt i vad som händer är NESTAs pågående studie kring Digital Social Innovation som visar att det vid ingången till 2015 fanns nära 1000 organisationer och nära 700 kollaborativa forsknings och innovationsprojekt på området enbart i Europa. Sannolikt är den verkliga siffran långt större då många av gräsrotsinnovationerna inte funnit sin väg in i databasen, ännu. En utveckling som många knappt kunde tänka sig för bara några år sedan.

Crowdsourcing Week laddar upp för sin 3:e årliga Globala konferens i Singapore, 20-24 april. CSW Summit Artic Circle ingår i en serie av internationella event på vägen mot Singapore som startar i Jakarta 25 februari följt av Venedig den 6 Mars, och slutligen Manila 18 mars. Samtliga platser fokuserar på olika delar av den “nya kollaborativa ekonomin” och Vuollerim-konferensen tillför en viktig bit i förståelsen kring hur man kan jobba med lokal utveckling i ett digitaliserat samhälle.

Innehåll från konferensen

Under dagarna kommer bland annat grundaren av Crowdsourcing Week, Epi Ludvik Nekaj presentera hur man kan arbeta med kollaborativa modeller i en digital kontext, hur man som entreprenör, kommun eller annan lokal aktör, kan ta steget från att jobba med vanlig social media hantering till att jobba med social produktivitet. Produktiviteten kommer till uttryck med hjälp av kollaborativa digitala verktyg där man kan få människors kompetenser och erfarenheter att bli långt mer verkningsfulla tillsammans än med traditionella samverkansmodeller. Det är detta som är själva kärnan i crowdsourcing och som öppnar upp för ny affärs och demokratiutveckling.

En annan viktig fråga som fokuseras under konferensen är hur framtidens arbetsmarknad formar sig i en alltmer öppen internationell kontext, vad som krävs och hur man kan jobba med crowdsourcing för att ta tillvara den potential och de kompetenser som behövs för att lokalsamhället skall kunna utvecklas i takt med tiden. Sessionen leds av Hjörtur Smarason från Innovation Embassy i Danmark.

Kaj Embrén, projektledare för “Nordic Mayoral Initiative” kommer att berätta om hur borgmästare världen runt bjudits in till att öppna Almedalsveckan, där man tillsammans i en kollaborativ process kommer arbeta fram ett svenskt bidrag till klimat konferensen COP 21 i Paris senare i år.

Praktiska erfarenheter av crowdsourcing kommer att delas av företag i Vuollerimbygden som vid flera tillfällen har fått internationell uppmärksamhet för sitt arbete. Ett av företagen, Lapland Vuollerim blev utsedd till topp tre i världen på innovationer för hållbar turism 2014.

Vidare kommer också en digital del att genomföras under konferensen där bland annat grundaren av Social Capital Markets, Kevin Jones och Christine Egger från Neighborhood Economics medverkar. De presenterar det nya distribuerade impact-investing verktyget för att understödja lokal utveckling. Ingrid Stange från Partnership for Change deltar och berättar om projektet ”Democracy for a Sustainable Future”, som genomförs under 2015 genom en rad aktiviteter med höjdpunkten i Minnesota i oktober då man i samarbete med bland annat Club de Madrid presenterar ett verktyg för att jobba med internationella hållbarhetsfrågor.

Impact Journey 2015 – Crowdchat for Good – Start 23 februari
Den digitala delen kickar igång den 23 februari med ett webinar och crowdchat där många av Crowdsourcing Weeks aktörer från olika platser i världen deltar liksom andra partners nätverk. Du är välkommen att vara med i chatten och ställa frågor och bidra med dina tankar kring lösningar på samhällets utmaningar. Mer om detta i nästa blogpost.

Fler detaljer om konferensen
Crowd Sourcing Week Summit Arctic Circle

Bloggare
Bert-Ola Bergstrand, Social Capital Forum

Relaterade inlägg

Ännu inga kommentarer, välkommen med din synpunkt nedan


Lägg till kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.