Co-Lab om cirkulär ekonomi och återbruk

Inom ramen för projektet Social Innovation Skåne, bjuder forskare från Malmö högskola in till ett Co-Lab på temat återbruk och cirkulär ekonomi – en unik möjlighet att stärka dig och din organisations innovationsförmåga kring en viktig och växande samhällsutmaning. Anna Seravalli, universitetslektor och designforskare, kommer leda detta Co-Lab.

Co-Lab syftar till att vara en arena där de olika aktörer som jobbar med och är intresserade av återbruk och cirkulär ekonomi kan träffas för att dela erfarenheter och lära av varandra. Vi vill tillsammans med er utforska vad det finns för möjligheter, utmaningar och begränsningar gällande utveckling enav återbruk och cirkulär ekonomi i Skåne. Målet är att stötta existerande initiativ samt skapa ett regionalt nätverk kring återbruk och cirkulär ekonomi.

Co-Lab strävar mot jobba tvärsektoriellt och inbjudan riktar sig till därför till eldsjälar, tjänstemän, entreprenörer, volontärer, forskare och andra som jobbar med och är intresserade av återbruk och cirkulär ekonomi.

Vad är ett Co-lab?
Ett lärandeformat för att bygga innovationskapacitet, där deltagarna får stöd och möjlighet att komma vidare i sitt utvecklingsarbete. De tränas i att lära av varandra och reflektera tillsammans över sina olika erfarenheter. Man arbetar med egna utvecklingsprojekt som har fokus på en samhällsutmaning. Ett Co-Lab leds av forskare från Malmö högskola, som ansvarar för att samla upp erfarenheter av de hinder och möjligheter för innovation som kartläggs i processen.

Vad är återbruk och cirkulär ekonomi?
Återbruk handlar om olika sätt att återanvända, reparera och underhålla. Cirkulär ekonomi handlar om att förlänga livslängden på de produkter vi använder genom att från början skapa produkter som kan repareras eller omvandlas till andra saker och slutligen återvinnas när de inte längre går att använda. Cirkulär ekonomi och återbruk utvecklas nu i Skåne som ett sätt att samtidigt nå miljömässiga mål (t.ex. avfallsminimering) och sociala mål (t.ex. integration och inkludering).

Ett Co-Lab med fyra träffar under våren 2017
Träff 1: 1 mars kl 9-13 i Malmö alternativt 3 mars kl 9-13 i Lund – vi identifierar utmaningar och nyckelfrågor
Träff 2: 31 mars kl 9-13 (Lund eller Malmö)
Träff 3: 5 maj kl 9-13 (Lund eller Malmö)
Träff 4: 2 juni kl 9-13 (Lund eller Malmö)

Mellan träffarna fortsätter lärandeprocessen genom att deltagarna får uppgifter och stöd för att reflektera i sina dagliga arbeten kring frågor och praktik gällande återbruk och cirkulär ekonomi. Co-Lab-träffarna kommer att dokumenteras och de viktigaste insikterna kommer att samlas in ett rapport.

Anmäl dig senast 6 februari
Alla träffarna är gratis och inkluderar lunch. Vi vill ha en sektorsövergripande sammansättning på co-labbet och ber dig därför skicka in en intresseanmälan senast den 6:e februari. Vi ber om en kort beskrivning varför du är intresserad av att delta i co-labbet och på vilket sätt du jobbar med återbruk och cirkulär ekonomi. Det finns plats för 20 deltagare i labbet och du får besked den 10 februari om du fått en plats. Anmäl dig antingen till träffen i Malmö ELLER i Lund


ANMÄL DIG HÄR


För mer information kontakta Anna Landeborg vid Mötesplats Social Innovation på telefon 0702-220711 eller per e-post på anna.landeborg@mah.se

Läs mer om Social Innovation Skåne

Relaterade inlägg

Ännu inga kommentarer, välkommen med din synpunkt nedan


Lägg till kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.