Co-lab om återbruk och cirkulär ekonomi

Den 1e mars inleddes vårt tredje Co-lab inom ramen för Social Innovation Skåne, denna gång med fokus på återbruk och cirkulär ekonomi. 

Anna Seravalli, designforskare på Malmö högskola som också intresserat sig för cirkulär ekonomi har tillsammans med ett antal aktörer identifierat ett behov i regionen av att sammanföra de som jobbar med cirkulär ekonomi och återbruk. Ämnet är aktuellt och många olika aktörer letar möjligheter och sätt att vara delaktiga i utvecklingen.

Knappt 30 personer samlades under detta första tillfälle för att försöka identifiera gemensamma frågeställningar och utmaningar de står inför och som vi skulle kunna hjälpas åt att skapa lösningar kring. I gruppen fanns företrädare från kommuner, branschorganisationer, bolag och ideella organisationer men även forskare, studenter och medborgare.

Anna Seravalli inledde dagen med att ge en kort inblick i olika perspektiv på cirkulär ekonomi och återbruk. Cirkulär ekonomi behandlar allt från teknisk innovation i ett större system till fokus på individer och hur kan vi jobba med konsumenter och återbruk.

Man kan se frågan hanteras i allt från näringslivet och enskilda företags arbete till ett multistakeholder-perspektiv med aktivister och gräsrötter.

Det finns också en diskussion om huruvida det är ens möjligt att utveckla en cirkulär ekonomi i en värld som kräver ständig tillväxt. I detta är rörelsen sammankopplad med den samtidiga diskussionen om att röra sig bort från BNP till andra sätt att mäta värden i vårt samhälle.

Foto: Jonas Karlsson

Första gruppövningen handlade om att diskutera vad återbruk och cirkulär ekonomi är och hitta skillnader och likheter i hur deltagarna såg på begreppet

Diskussioner som fördes under denna punkt handlade bland annat om samverkan mellan individ och systemnivå, hur inkluderar vi in den här dimensionen i alla delar av samhället? Det uppstår många konflikter på olika nivåer när det cirkulära tänket möter vårt ekonomiska system och våra existerande modeller. En kommentar från en deltagare ”Cirkulär ekonomi handlar om en omvälvning av samhället. Det är en jättestor fråga. Man känner sig vilsen och helt kraftlös om man tittar på helheten. Jag tycker det är viktigt att man hittar sin egen utgångspunkt. Att man förstår vad man kan göra för att stötta förändringen framåt” En annan deltagarna gav ett exempel från sin vardag där de genomfört en vårrensning i hens bostadsrättsförening och slänger alla saker i en container. Hen protesterade och numer gör de fortfarande vårrensningar men kombinerar dessa med en loppis. Det har också fått effekten att grannarna lär känna varandra och för några av de äldre som bodde ensamma har det betytt ett nytt socialt sammanhang

Övningen gick vidare med uppgiften att identifiera viktiga aktörer, aktiviteter och resurser och vilka som är av särskild betydelse för framtiden. Flera av grupperna lyfte att det är viktigt att få med sig politikerna och att området prioriteras i policy och lagstiftning, vikten av lokala nätverk för att skapa tillsammans, hitta bra exempel, få inspiration och lära sig av varandra lyftes också av flera grupper. Några tyckte att det etablerade näringslivet är viktigt att få med sig och att det finns ett behov av nya affärsmodeller. En av grupperna lyfte också att det verkar finnas ett glapp mellan å ena sidan policy, stadsplanering och avfallsplanen där dessa har en helt och hållet top-down syn och å andra sidan många små initiativ som jobbar tvärtom.

Efter en halvdag av diskussioner var det dags att försöka sammanfatta dem i ett antal utmaningar som gruppen vill jobba vidare med vid de kommande tre träffarna.

Efter att presenterat 14 olika utmaningar röstade gruppen och de utmaningar som kändes mest angelägna var: Att förändra lagstiftning för att möjliggöra återbruk, att skapa en hållbar ekonomisk modell för finansiering av återbruksprojekt och verksamhet och hitta modeller för att inkludera andra värden än ekonomiska. Att hitta sätt att samverka, både identifiera möjligheter och hur man får samverkan att fungera upplevdes av flera personer som en viktig fråga att diskutera vidare.

Andra aspekter som lyftes fram handlade om beteendeförändring på olika nivåer och metoder för att utveckla, utvärdera och driva vidare initiativ.

Följ gärna utvecklingen av co-labbet här på Mötesplats Social Innovation. Vi kommer att posta uppdateringar efter varje tillfälle.

Läs om tidigare Co-Lab
Q&A om Co-lab-konceptet
Läs mer om vårt arbete med Co-Labs

Relaterade inlägg

Ännu inga kommentarer, välkommen med din synpunkt nedan


Lägg till kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.