Civilminister Ardalan Shekarabi medverkar i Social Innovation Summit

Civilminister Shekarabi kommer att medverka som keynote talare den 25 november på Social Innovation Summit, Sveriges nya mötesplats för social innovation. Konferensen, som anordnas av Mötesplats Social Innovation i samarbete med Malmö stad, Region Skåne och Malmö högskola, äger rum 24-25 november och Shekarabi kommer tala under ett avslutande pass med efterföljande paneldiskussion.

Fokus för detta pass ligger på frågeställningar om hur vårt samhälle ser ut år 2030 och hur vi behöver arbeta med innovation på samhällsområdet, vad slags hinder behöver tas bort och vad kan politiken göra för att främja utvecklingen.

– Innovation behövs inom alla samhällssektorer och social innovation kräver att sektorerna samverkar. Här spelar politiken en viktig roll för hur innovationskraften utvecklas. Det ska bli spännande att möta många av de som arbetar med de här frågorna dagligen, under Social Innovation Summit, säger civilminister Ardalan Shekarabi.

I den efterföljande paneldiskussionen ingår, förutom civilminister Shekarabi, även Pär Larshans, hållbarhetschef vid Ragn-sells; Maja Frankel Skandinavien direktör för Ashoka; Charlotte Ahlgren Moritz, vicerektor vid Malmö högskola och ordförande i styrgruppen för Mötesplats Social Innovation. Panelen kommer diskutera hur vi på bästa sätt främjar social innovation. Diskussionen kommer utgå från Mötesplats Social Innovations fyra fokusområden: finansiering, samverkansmodeller, affär och samhällsnytta samt forskning/utbildning.

– Vi är jätteglada att civilminister Shekarabi ämnar vara med och framtidsspana på Social Innovation Summit kring hur vi ska få till stånd fler sociala innovationer. Panelen kommer också att reflektera kring social innovation från olika sektorer och perspektiv, vilket vi ser som en viktig del i utvecklingen av området, säger Hanna Sigsjö, verksamhetsledare vid Mötesplats Social Innovation.

Foto: Kristian Pohl, Regeringskansliet

VAD ÄR SOCIAL INNOVATION SUMMIT?
ANMÄL DIG HÄR

TALARE
NYHETER

Relaterade inlägg

Ännu inga kommentarer, välkommen med din synpunkt nedan


Lägg till kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.