Ny rapport: The Sharing Economy – Embracing Change with Caution

Anna Felländer, chefekonom Swedbank tillsammans med Robin Teigland, docent på Handelshögskolan i Stockholm, har jag gjort en djupdykning i en av digitaliseringens mest fascinerande teman: Delningsekonomin eller The Sharing Economy. När de nya digitala plattformarna ersätter traditionella mellanhänder skapas både möjligheter och hot. Samhälls- och företagsstrukturer förändras i grunden. Det gäller inte minst finanssektorn.

När: Den 16 juni klockan 12.00–13.30. Registrering och lunchsmörgås från klockan 11.30.
Var: Entreprenörskapsforum, Grevgatan 34, 3 tr, Stockholm
Anmälan: via anmälningsformulär


Boken kommer även att presenteras på Epicentrum den 17 juni. Välkommen dit för att lyssna till presentationen av boken och mingla med Stockholms start-up scen, morgondagens makthavare, andra framtidstänkare och hjärnorna bakom de nya innovationerna. Maria Rankka är kommentator.

När: Den 17 juni klockan 17.30
Var: Epicentrum, Malmskillnadsgatan 32
OSA: till Sihem.nekrouf@swedbank.se senast den 10 juni.


Vad är delningsekonomin eller The Sharing Economy?
Delningsekonomins underliggande drivkraft är att reducera vilande överkapacitet gällande både varor och tjänster och med låga transaktionskostnader matcha utbud och efterfrågan. Det resulterar i att traditionella mellanhänder ersätts av digitala plattformar. Perfekt konkurrens och prispress råder på plattformarna medan det skapas monopol mellan plattformarna.

De låga inträdesbarriärerna för företag inom delningsekonomin, utnyttjandet av redan befintliga tillgångar samt de fallande transaktionskostnaderna, skapar nya prismekanismer och dämpar efterfrågan på kapital. Nya digitala tillgångar som tillit ersätter traditionella tillgångar och nya valutor skapas som tex tid. Innovation inom delningsekonomin är att identifiera outnyttjade varor och tjänster och föra samman utbud och efterfrågan. Men risken flyttas från den traditionell mellanhanden till individen, vilket ställer krav på regelverket. Samtidigt omvandlas arbetsmarknaden med en allt högre grad av egenföretagare. Nya förhållanden mellan konsument och företag uppstår och förvandlar B2C (business to consumer) till H2H (human to human).

Foto: Carlos Maya

Relaterade inlägg

Ännu inga kommentarer, välkommen med din synpunkt nedan


Lägg till kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.