Informationsmöte: Social innovation mot segregation (UMEÅ)

Har du nya idéer kring hur segregationen i samhället kan brytas? Vill du tillsammans med andra aktörer testa och utveckla sociala innovationer i verklig miljö? Vinnova bjuder tillsammans med Mötesplats Social Innovation vid Malmö högskola och Coompanion Nord in till informationsmöte i Umeå för aktörer som vill söka.

Läs mer

Informationsmöte: Social innovation mot segregation (Göteborg)

Har du nya idéer kring hur segregationen i samhället kan brytas? Vill du tillsammans med andra aktörer testa och utveckla sociala innovationer i verklig miljö? Vinnova bjuder tillsammans med Mötesplats Social Innovation vid Malmö högskola och GU Ventures in till informationsmöte för aktörer som vill söka.

Läs mer

Social Innovation i Almedalen 2017

För sjätte året i rad tipsar vi om seminarier under Almedalen som faller inom ramen för social innovation och samhällsentreprenörskap. Vare sig du är helt ny på området eller en riktig veteran så finns det mycket att tillgå under veckan, här listar vi ett urval.

Läs mer

Informationsmöte: Social innovation mot segregation (Malmö)

Har du nya idéer kring hur segregationen i samhället kan brytas? Vill du tillsammans med andra aktörer testa och utveckla sociala innovationer i verklig miljö? Vinnova bjuder tillsammans med Mötesplats Social Innovation vid Malmö högskola in till informationsmöte för aktörer som vill söka.

Läs mer

Pop-up Science Shop för näringslivet

Samarbete och samverkan med varandra och över gränser förs ofta fram som nödvändigt för att lösa dagens utmaningar. Social Innovation Skåne och Mötesplats Social Innovation bjuder in till en Pop-up Science Shop, där ni från näringslivet deltar för att tillsammans med akademin lösa några av era aktuella utmaningar.

Läs mer

Vinnova finansierar innovationslabb i ny utlysning mot segregation

Hur tar vi reda på det egentliga behovet så vi utvecklar rätt lösningar för målgruppen? Det är en av huvudfrågorna i Vinnovas nya utlysning Social innovation mot segregation. Genom att finansiera innovationslabb vill man ge utrymme för aktörer från olika sektorer att utforska utmaningar kring segregation. Och med hjälp av designprocesser och labb skapa nya sociala innovationer.

Läs mer

Innovationslabb för samhällsutveckling

Komplexa globala samhällsutmaningar kräver nya, innovativa lösningar. Men hur hittar vi dessa när traditionella metoder inte längre räcker? Nya innovationsmiljöer växer fram runt om i världen som ett sätt att pröva nya metoder för att lösa komplexa samhällsutmaningar – lokalt. Nu har en svensk rapport tagits fram för att främja denna utveckling i Sverige.

Läs mer

Almedalen – vi ses där!

Under Almedalsveckan arrangerar Mötesplats Social Innovation en pop-up science shop, ett seminarium om att ”labba” för samhällsutveckling samt Almedalens populäraste mingel på tema samhällsentreprenörskap och social innovation.

Läs mer

Kick-off för ett regionalt policy-labb

Regler, strukturer och praxis som hindrar och fördröjer framväxten av social innovation. Vilka är de och hur kan vi förändra och förbättra dem? Vi testar nya sätt att ”göra policy” i ett ”social innovation policy labb”

Läs mer