Per Bolund till årets Social Innovation Summit

Han är ministern med ett stort engagemang för socialt företagande, som bland annat har initierat utredningar om crowdfunding och delningsekonomi, drivit igenom skattesänkningar för reparation av prylar och inte minst är väldigt engagerad i utvecklingen av nya mått på välstånd.

Läs mer

Vinnova finansierar innovationslabb i ny utlysning mot segregation

Hur tar vi reda på det egentliga behovet så vi utvecklar rätt lösningar för målgruppen? Det är en av huvudfrågorna i Vinnovas nya utlysning Social innovation mot segregation. Genom att finansiera innovationslabb vill man ge utrymme för aktörer från olika sektorer att utforska utmaningar kring segregation. Och med hjälp av designprocesser och labb skapa nya sociala innovationer.

Läs mer

Kick-off för ett regionalt policy-labb

Regler, strukturer och praxis som hindrar och fördröjer framväxten av social innovation. Vilka är de och hur kan vi förändra och förbättra dem? Vi testar nya sätt att ”göra policy” i ett ”social innovation policy labb”

Läs mer

”Om flera aktörer i en region drar åt samma håll, då blir det mer verkstad”

Så inledde Thomas Hansson, ordförande i Strukturfondspartnerskapet Skåne-Blekinge sin presentation på temat ”Därför är social innovation viktigt”. Han syftade såklart på partnerskapets satsning på Social Innovation Skåne, som är ett treårigt samverkansprojekt delfinansierat av EU:s strukturfonder, med syfte att främja social innovation i Skåne.

Läs mer

Nominera till #100socinn

Är det du gör egentligen en social innovation, fast du aldrig tänkt på det viset? Planerar du att förändra världen med helt nya metoder eller processer? Nominera dig själv och det du gör, eller en social innovation som du känner till och vill lyfta fram lite extra, via vårt online-formulär. Deadline 1 maj, 2017.

Läs mer

Minister på besök: “behövs goda idéer och kreativa innovationer”

Ett stort intresse för social innovation och samhällsentreprenörskap. Det var anledningen till att kultur och demokratiminister Alice Bah Kuhnke i veckan besökte Mötesplatsen Social Innovation, MSI, vid Malmö högskola. – Vi måste ändra vårt sätt att jobba i silos och samverka över gränser, sa ministern.

Läs mer

Sökes: ett svenskt policylabb för innovation

Följ i andra länders spår och skapa ett policylabb för social innovation och utveckling av ny politik för att möta nya samhällsutmaningar, skriver Erika Augustinsson, Mötesplats Social Innovation vid Malmö högskola i samband med Social Innovation Summit som startar idag i Malmö.

Läs mer

Statssekreterare till Social Innovation Summit

Statssekreterare Niklas Johansson kommer till Social Innovation Summit för att berätta om regeringens arbete med social innovation och samhällsentreprenörskap. Enligt Johansson fyller SI Summit den viktiga funktionen att föra samman människor över sektorsgränser, något som leder till att nya idéer och innovationer föds.

Läs mer