Ashoka Skandinavien söker nya Fellows

Ashoka Skandinavien är del av en global organisation som stöttat samhällsentreprenörer under mer än 30 år. De utser varje år ett antal Fellows som får stöd och hjälp i att utveckla sin idé. I år letar de efter entreprenörer med fokus på hälsa och utbildning/lek för unga.

För att man ska kunna söka gäller ett antal kriterier.Först och främst ska personen ha en helt ny idé, en innovativ och systemförändrande lösning på ett samhällsproblem inom exempelvis miljö, mänskliga rättigheter, integration, arbetslöshet m.m. Personen ska ha en stark kreativ ådra, något som präglat dem sedan ung ålder. Själva idén eller lösningen ska potentiellt kunna skalas upp och ha en social inverkan regionalt, nationellt och internationellt. Det innebär att helt enkelt kunna nå så många som möjligt och ha så stor inverkan som möjligt. Personen ska även vara entreprenöriell och ha en viss ”etisk fiber”, som Ashoka kallar det. Det sistnämnda innebär i korthet att personen är ytterst pålitlig och att dennes nätverk och målgrupp har stort förtroende för hen. Här hittar du de fullständiga kriterierna.

Själva utnämningsprocessen är sedan oerhört noggrann och väl genomtänkt. Samtliga som nomineras utvärderas av det lokala Ashoka kontoret, oftast genom personliga intervjuer. Redan här är det många som inte går vidare av olika anledningar, främst kopplade till kriterierna.

De som går vidare intervjuas sedan av representanter från Ashoka’s globala nätverk, därefter djupgående intervjuer med en panel av lokala och globala ledare inom näringslivet samt andra Ashoka Fellows. Tillsammans föreslår denna panel de kandidater som går vidare till Ashoka Global Board of Directors för slutgiltigt godkännande.

Två exempel på Fellows som nyligen utsetts inom området hälsa är Mohammad Al-Ubaydli (UK) som har skapat unika vårdjournaler som patienten själv kan kontrollera och Ellen Goodman (USA) som förändrar kulturen kring hur äldre människor pratar med sina familjer om hur de vill behandlas då de är dödligt sjuka. Hon  förklarar hur och varför i denna korta film.

Ett exempel på en Ashoka Fellow som arbetar inom lek för unga är Kjartan Eide, som med sin organisation Trivselslederne motverkar mobbning i hundratals skolor i Norge och Sverige. Se en kort video om Kjartan här.

Är du eller har en lovande social entreprenör på lager; nominera online

Relaterade inlägg

Ännu inga kommentarer, välkommen med din synpunkt nedan


Lägg till kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.