Är du en skånsk innovatör? Sök Innovationspriset 2015

Syftet med Innovationspriset är att stimulera till en snabbare innovationsprocess.

– Priset inriktas på idéer/projekt med hög innovationsnivå och kommersiell potential som bas för idéskapandet och gärna med en tvärdisciplinär angreppspunkt. Vi inbjuder entreprenörer och andra kreativa personer från hela Skåne och vi välkomnar ansökningar från alla områden – från miljöteknik till osttillverkning! tillägger Maria Danckler, auktoriserad revisor och partner på PwC.

– Vårt uppdrag är att hjälpa forskarna och studenterna inom Lunds universitet att nyttiggöra sin forskning. Vi hoppas genom detta pris kunna bidra till att de bästa idéerna får ett stöd på vägen mot att bli framgångsrika bolag, säger Linus Wiebe, innovationsdirektör vid Lunds universitet.

Sökanden med koppling till Skåne
Priset har en mycket konkret Skåneanknytning. De som har möjlighet att ansöka om Innovationspriset är företag med säte i Skåne eller personer som:

1. arbetar eller studerar/har studerat vid universitet och högskolor samt dess olika filialer i Skåne och/eller,
2. är bosatta i Skåne

Den totala prissumman om 250 000 kronor fördelas på ett första pris om 150 000 kronor samt två hedersomnämnanden om 50 000 kronor vardera. Prisutdelningen kommer att äga rum den 6 november.

Urvalskriterier
Tonvikt vid bedömningen ligger på:

– innovationshöjd
– kommersiella möjligheter
– nyhetsvärde

Priset ger dessutom möjlighet till kontakt med mentorer, för att ge projektidéerna rätt startmöjligheter för framtida affärsutveckling. Eftersom personen/personerna bakom ett projekt alltid är av central betydelse för framgång, kommer det slutgiltiga valet av pristagare att ske genom att ett antal utvalda kandidater/projekt intervjuas av representanter från juryn.

Ansökningsförfarande
Ansökan görs elektroniskt här

Ansökan ska vara LU Innovation System till handa senast den 8 juni 2015, varefter juryns arbete startar. Juryn utser de tre pristagarna och lämnar därutöver ett antal hedersomnämnanden, vilket ska vara klart i september 2015. Juryns beslut kan inte överklagas.

Relaterade inlägg

Ännu inga kommentarer, välkommen med din synpunkt nedan


Lägg till kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.