Almedalen – vi ses där!

Under Almedalsveckan 2017 arrangerar Mötesplats Social Innovation en pop-up science shop, ett seminarium om att ”labba” för samhällsutveckling samt Almedalens populäraste mingel på tema samhällsentreprenörskap och social innovation.

Som vanligt är Mötesplats Social Innovation på plats under Almedalsveckan – för att sprida kunskap om social innovation och samhällsentreprenörskap. Passa på att träffa oss och ta del av aktuella frågeställningar inom de områden vi arbetar med.

Förutom de två seminarierna vi arrangerar kommer vi som förra året ha ett mingel i Öresundshuset där olika personer kommer inspirera från scen, bl.a. några riktigt spännande samhällsentreprenörer. Minglet arrangeras i år i samarbete med Hjärna.Hjärta.Cash och Reach for Change, mer information om detta kommer.

Dessutom kommer vi även göra en översikt av andra event under Almedalen som tangerar social innovation och samhällsentreprenörskap. Detta kan underlätta för den med intresse för området att hitta rätt i den stora mängd arrangemang under veckan. Håll utkik i våra kanaler dagarna innan Almedalen för att ladda ner översikten.


Tisdag 4/7 (Fenomenalen, Skeppsbron 4)
8.30-9.45
Pop-up science shop – en metod för tvärsektoriell samverkan
En workshop baserad på vetenskap – en science-shop! Ett kreativt forum med fokus på olika dimensioner av hållbar samhällsutveckling. Du bidrar med dina frågeställningar och tillsammans med forskare identifierar vi svar som kanske redan finns eller nya frågor som behöver besvaras.

Samverkan och partnerskap mellan sektorer lyfts ofta fram som avgörande för att lösa dagens komplexa samhällsutmaningar. Den senaste tiden har också många röster höjts för vikten av ett vetenskapligt förhållningssätt i samband med de beslut som fattas om hur vi organiserar vårt samhälle. Under detta seminarium får man prova en metod för att underlätta dessa processer, nämligen en pop-up science shop.

I en workshop med forskare från Mötesplats Social Innovations nätverk, försöker vi tillsammans identifiera existerande forskning och nya möjliga forskningsområden inom social innovation. Konceptet Science Shop startades i Nederländerna på 1970-talet. Ofta har man byggt ett fysiskt, permanent centrum i anslutning till ett lärosäte och traditionellt har Science Shop haft civilsamhället som primär målgrupp.

Vi vill med denna pop-up science shop bredda deltagandet till alla samhällssektorer att tillsammans med akademin diskutera några av de samhällsutmaningar vi står inför idag.

Deltagare: Tapio Salonen, vice rektor och professor i socialt arbete, Malmö högskola; Martin Grander, bostadsforskare Malmö högskola; Marie-Louise Lövgren, Forsknings- och utbildningssamordnare, Mötesplats Social Innovation.

Mer info här


Tisdag 4/7 (Fenomenalen, Skeppsbron 4)
10.00-12.00
Varför ska alla plötsligt ”labba”? Om framväxten av labbmiljöer för samhällsutveckling

Att använda designmetoden i labbmiljö för att arbeta med samhällsutmaningar är en växande trend. Runt om i världen startas olika typer av labb-arenor. Vad kännetecknar ett labb, vilka är effekterna, vad kan vi lära av varandra?

Från att design tidigare främst förknippats med formgivning och produkter, ses området allt mer som en central del i olika slags innovations- och utvecklingsprocesser. Designprocessens förmåga att samla och involvera aktörer och tillsammans formulera behov och utforska möjliga lösningar samt att småskaligt testa och vidareutveckla har visat sig framgångsrika. Labb-miljöer för samhällsutveckling har lånat namnet från klassiska laboratorier och är ett alternativ till traditionell linjär problemlösning som de flesta av dagens projekt präglas av. För att ta sig an dagens samhällsutmaningar, som ofta är svårdefinierade och situationsspecifika krävs en prövande process som design. I det här seminariet lär vi oss mer om utvecklingen av labb i såväl Sverige som internationellt, vi diskuterar resultat och effekter och möjliga vägar framåt.

Deltagare: Erika Augustinsson, Kommunikation och Policy, Mötesplats Social Innovation; Louisa Szücs Johansson, Tjänstedesigner ExperioLab; Sara Modig, Grundare/Senior Partner ModigMinoz; Klas Danerlöv, samordnare för Innovationsfrågor, Sveriges kommuner och landsting och Andreas Netz, Programansvarig för Social innovation, Vinnova.

Mer info här

Läs allt om MSI i Almedalen genom åren
Läs våra tips på andra event inom området under Almedalen
Läs mer om allt som Malmö högskola arrangerar i Almedalen 2017


EVENT: Social Innovation Summit, 14-15 november: Early-Bird pris just nu!!
Läs allt om Social Innovation Summit

Relaterade inlägg

Ännu inga kommentarer, välkommen med din synpunkt nedan


Lägg till kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.