”Alla borde gå på Social Innovation Summit!”

Katrin Stjernfeldt Jammeh är kommunstyrelsens ordförande i Malmö stad, en av arrangörerna bakom Social Innovation Summit. Hon lyfter fram vikten av engagerade politiker som vågar testa nya idéer och är öppna för nya samarbeten. Och här menar hon att social innovation spelar en självklar roll.

– Det handlar om att hitta nya metoder för att möta dagens och framtida samhällsutmaningar. Det tycker jag att vi är bra på i Malmö, att hitta innovativa lösningar. Det kan handla om allt från olika typer av samarbeten till annorlunda arbetsmetoder. Det gäller att vara öppen och våga tänka annorlunda och testa nya idéer.

Hur kan vi, tillsammans, stärka social innovation ytterligare?
Genom att vara mer öppna inför nya idéer, arbetsmetoder och samarbeten. Genom att våga och testa nytt.

Hur arbetar Malmö stad med social innovation och integration?
Yallatrappan är ett exempel på en framgångsrik modell med ett socialt företag som lyckats bryta segregation och anställa långtidsarbetslösa kvinnor. Möllans Basement visar hur ett fastighetsbolag kan se värdet av att skapa trygga och trivsamma områden för ungdomar att vistas i. Stadsutvecklingsprojektet Culture Casbah, som är på väg att förverkligas som ett samarbete mellan MKB, kommunens allmännyttiga bolag och tre privata fastighetsbolag, är utan tvekan ett av de mest spännande just nu. Det är ett helt unikt exempel på socialt innovativt stadsbygge som kommer att generera ett par hundra nya lägenheter och stadens nya landmärke i form av ett högt torn, i Rosengård, i ett område där det i princip inte har byggts sedan miljonprogrammet byggdes

Varför har du valt att vara med på Social Innovation Summit?

Därför att jag tycker att det är viktigt att vi som är politiskt aktiva är engagerade tillsammans med andra, för att hitta nya lösningar. Det är viktigt att lyssna och samarbeta med olika aktörer för att gemensamt lösa de samhällsutmaningar som vi har framför oss. Dessutom finns det en rad goda exempel som förtjänar att spridas, som kan återanvändas och förädlas på flera ställe

Vilka ”borde” gå på konferensen?

Alla. Social innovation handlar om just samarbete mellan olika parter. Då måste både kommunala verksamheter, privata aktörer och andra vara intresserade av att gå på den här typen av konferenser, för att utbyta idéer och lära sig av varandra.

Vilka är våra största samhällsutmaningar och hur hittar vi lösningar på dem?
Att ge alla barn och unga likvärdiga chanser att klara skolan samt att snabbt integrera och ta vara på alla de erfarenheter och kompetenser som många nyanlända flyktingar har med sig. Vi måste vara flexibla och hitta kreativa undervisningsmetoder. Vi måste också öppna upp flera vägar in i studier och på arbetsmarknaden och olika sociala gemenskaper.

Katrin Stjernfeldt Jammeh medverkar på Social Innovation Summit den 25 oktober kl. 14.40, i samtal med moderator Lena Friblick.

Anmäl dig till Social Innovation Summit!

Anmäl dig här.
Vilka har redan anmält sig?

Här kan du också läsa mer om årets teman, jobb, integration, hälsa och metoder, och här kan du se vilka talare du kan lyssna på.

Foto

Relaterade inlägg

Ännu inga kommentarer, välkommen med din synpunkt nedan


Lägg till kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.