100 sociala innovationer i Sverige

Yallatrappan, SWOPshop och Peppy Pals är tre av de sammanlagt elva sociala innovationer som valts ut, att i samband med konferensen Social Innovation Summit som inleds idag i Malmö visa upp och berätta om sina innovationer. De elva består också av IT-Guide, Odlingsnätverket i Seved, My Dream Now, Rude Food, Macken, Svenska med baby, Aldrigensam samt Skjutsgruppen.

Under två dagar kommer de att synas i utställningen ”100 sociala innovationer”, de kommer att lyfta fram sin innovation på stora scenen samt vara med i en workshop på samma tema.

Syftet med projektet är att lyfta fram goda exempel som kan användas som inspiration och kunskapsbas för alla som på olika sätt vill arbeta med att främja utvecklingen av social innovation i Sverige. Dessa goda exempel kommer vi att sammanställa i en skrift och de kommer även att vara basen i vårt vidare arbete med att belysa sociala innovationers potential att lösa samhällsutmaningar.

– Det är tydligt att det finns en önskan, hos såväl beslutsfattare som allmänhet, av en sammanställning av olika typer av sociala innovationer, som kan fungera som kunskapskälla och inspiration i arbetet med att främja social innovation. Det behovet vill vi tillgodose genom att lyfta fram dessa exempel, säger Hanna Sigsjö, verksamhetsledare på Mötesplats Social Innovation.

”100 sociala innovationer” är ett samverkansprojekt under ledning av Mötesplats Social Innovation. Medverkar i projektet gör även Coompanion och Forum. Målet är att under 2016 lansera en sammanställning i skriftform av totalt 100 sociala innovationer.

– Men vi vill såklart att så många som möjligt engagerar sig i det vidare arbetet med att ta fram en bred exempelsamling av sociala innovationer i Sverige. En bra start att involvera sig är att komma på workshopen under Social Innovation Summit där vi kommer prata om den framtida processen, berättar Erika Augustinsson som projektleder arbetet.

Relaterade inlägg

Ännu inga kommentarer, välkommen med din synpunkt nedan


Lägg till kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.