100 sociala innovationer

Syftet med projektet är att lyfta fram goda exempel som kan användas som inspiration och kunskapsbas för alla som på olika sätt vill arbeta med att främja utvecklingen av social innovation i Sverige.

Dessa goda exempel kommer vi att sammanställa i en skrift och de kommer även att vara basen i vårt vidare arbete med att belysa sociala innovationers potential att lösa samhällsutmaningar.

Nu behöver vi Er hjälp att hitta alla dessa sociala innovationer! Vi ser arbetet som en kollaborativ process där vi tillsammans skapar denna unika samling av idéer, kreativitet, mångfald och innovation.

Är det du gör egentligen en social innovation, fast du aldrig tänkt på det viset? Planerar du att förändra världen med helt nya metoder eller processer? Hör av dig till oss och berätta om ditt arbete! Du kan också välja att nominera en social innovation som du känner till och vill lyfta fram lite extra.

Tillsammans utser vi de 10 goda exempel på social innovation som får visa upp sitt arbete i en utställning under Social Innovation Summit.

Vi har följande kriterier i urvalet som ska beskrivas i tipset:

 • Vilken samhällsutmaning som innovationen adresserar.
 • På vilket sätt initiativet/idén är nyskapande.
 • Att innovationen är genomförbar och har introducerats i samhället/på marknaden.
 • Vilken spridning och effekt innovationen har/förväntas få

 

Med social innovation menar vi ”innovativa tjänster, produkter, processer och metoder som strävar efter att möta samhällets utmaningar”. Det handlar om nya sätt att ta sig an och tackla några av de stora utmaningar som vårt samhälle står inför.

Sociala innovationer är ofta brukar- och medborgarorienterade och tvärsektoriella i sin karaktär och strävar efter att nå en hållbar utveckling vilket inbegriper såväl ekonomisk, social och ekologisk hållbarhet. Social innovation kan vara såväl småskalig och lokal som av större systemförändrande karaktär.

100 sociala innovationer är ett samverkansprojekt under ledning av MSI. Medverkar i projektet gör även Coompanion och Forum som även är de som kommer att arbeta med urvalsprocessen.

Nominera en social innovation här
Förslaget ska vara oss tillhanda senast den 22 september 2016.

 

Läs mer om Social Innovation Summit och anmäl dig här

Relaterade inlägg

9 Kommentarer

 1. underlätta för personer med rörelsehinder att upptäcka världen

 2. Hej, Jag jobbar med projekt och i en förening med integrations och utvecklings , ny tänkande frågor . Jag har många bra ideer utifrån erfarenhet och kunskap . Jag nominerar mig och mitt projekt .

  • Hej Marjam, alla nomineringar skulle ha inkommit via anmälningsformuläret senast midnatt 3 november för att vi skulle kunna ta hänsyn till dessa. Mvh, Rebecca

 3. Hela Ekobyggs verksamhet handlar om social innovation genom att syfta till omställning av byggsektorn till en hållbar branch/ett hållbart samhälle.

  Vårt mål är att visa på, och genom kursverksamhet lära ut “natural building”, och därmed i förlängningen ställa om till hållbart byggande, en byggsektor utan miljöpåverkan. Vi uppför sedan 2013 en visningsgård med ekobyggtekniker och har haft hundratalet kursdeltagare, och det dubbla antalet besökare.

  Ekobygg är nyskapande genom att ta vara på innovativa idéer och utveckling som sker i de globala permakultur och omställningsrörelserna, ”low impact natural building” där gammal teknik utvecklas och förenas med nya, hållbara och klimatneutrala lösningar.

  Natural building är genomförbart och är framtidens hållbara byggande. Det är billigt, demokratiskt, socioekonomiskt, lokalt och småskaligt. Även svaga grupper kan ta makten över sin boendesituation genom att bygga med enkla tekniker och billiga material.

  Jag tror att ett paradigmskifte inom byggsektorn är ett måste – från miljöbelastande konstgjorda material som i bästa fall bara förorenar under tillverkningen, i sämsta fall avger gifter under livstiden – till naturmaterial som är hälsosamma och utan miljöpåverkan vid byggandet. I England har halmbalshus blivit en vanlig byggteknik. Natural building förväntas vara framtidens byggsätt – ”Traditional + natural building is the future”.

  • Hej Siri, alla nomineringar skulle ha inkommit via anmälningsformuläret senast midnatt 3 november för att vi skulle kunna ta hänsyn till dessa. Mvh, Rebecca

 4. Vilostrada is a lifestyle brand, a social enterprise that sell fair-traded Moroccan artisan goods in a webshop, stores in Sweden and market sales on Costa Del Sol. We develop sustainable business models and run projects for community benefit. We run the community building project Common Ground with global parterns to build global bridges with education, entrepreneurship and storytelling. We aim to make life better for the regions and artisans we trade with. Good and fair business for all. Join us. Travel with us. This is our story – welcome, bienvenida, bienvenu, välkommen, tervetuloa.

  • Hej Victoria, alla nomineringar skulle ha inkommit via anmälningsformuläret senast midnatt 3 november för att vi skulle kunna ta hänsyn till dessa. Mvh, Rebecca

 5. Hej Rebecca,
  Jag gjorde en nominering den 4/11, Goda samtal som möjliggörare för samhällsutveckling. Trodde att nomineringen skulle komma med eftersom anmälningsformuläret fortfarande var öppet. Dessutom fick jag ett svarsmail, Tack för din hjälp med att nominera en social innovation! Jag tolkade det då som att nomineringen verkligen “hann komma med”Är det rätt uppfattat? Mvh Marina

  • Hej Marina, som svarsmailet anger så har vi tagit emot din nominering. Av alla nomineringar vi har tagit emot så har en jury gjort ett första urval av 10 exempel på sociala innovationer som blev inbjudna att medverka på SI Summit 2015. Hoppas detta svara på din fråga. Mvh, Rebecca


Lägg till kommentar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *