100 sociala innovationer

Syftet med projektet är att lyfta fram goda exempel som kan användas som inspiration och kunskapsbas för alla som på olika sätt vill arbeta med att främja utvecklingen av social innovation i Sverige.

Dessa goda exempel kommer vi att sammanställa i en skrift och de kommer även att vara basen i vårt vidare arbete med att belysa sociala innovationers potential att lösa samhällsutmaningar.

Nu behöver vi Er hjälp att hitta alla dessa sociala innovationer! Vi ser arbetet som en kollaborativ process där vi tillsammans skapar denna unika samling av idéer, kreativitet, mångfald och innovation.

Är det du gör egentligen en social innovation, fast du aldrig tänkt på det viset? Planerar du att förändra världen med helt nya metoder eller processer? Hör av dig till oss och berätta om ditt arbete! Du kan också välja att nominera en social innovation som du känner till och vill lyfta fram lite extra.

Tillsammans utser vi de 10 goda exempel på social innovation som får visa upp sitt arbete i en utställning under Social Innovation Summit.

Vi har följande kriterier i urvalet som ska beskrivas i tipset:

  • Vilken samhällsutmaning som innovationen adresserar.
  • På vilket sätt initiativet/idén är nyskapande.
  • Att innovationen är genomförbar och har introducerats i samhället/på marknaden.
  • Vilken spridning och effekt innovationen har/förväntas få

 

Med social innovation menar vi ”innovativa tjänster, produkter, processer och metoder som strävar efter att möta samhällets utmaningar”. Det handlar om nya sätt att ta sig an och tackla några av de stora utmaningar som vårt samhälle står inför.

Sociala innovationer är ofta brukar- och medborgarorienterade och tvärsektoriella i sin karaktär och strävar efter att nå en hållbar utveckling vilket inbegriper såväl ekonomisk, social och ekologisk hållbarhet. Social innovation kan vara såväl småskalig och lokal som av större systemförändrande karaktär.

100 sociala innovationer är ett samverkansprojekt under ledning av MSI. Medverkar i projektet gör även Coompanion och Forum som även är de som kommer att arbeta med urvalsprocessen.

Nominera en social innovation här
Förslaget ska vara oss tillhanda senast den 22 september 2016.

 

Läs mer om Social Innovation Summit och anmäl dig här

Relaterade inlägg

1 Kommentar

  1. Hej Marjam, alla nomineringar skulle ha inkommit via anmälningsformuläret senast midnatt 3 november för att vi skulle kunna ta hänsyn till dessa. Mvh, Rebecca


Lägg till kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *