100 sociala innovationer – som kan förändra Sverige

Idag lanserar Mötesplats Social Innovation en bok med 100 exempel på sociala innovationer i Sverige. Boklanseringen sker i samband med Social Innovation Summit. Karma, Idrott utan Gränser, Make Equal, Invitationsdepartementet, Missing People samt professor Lars Hulgård är med vid lanseringen.

Hur kan social innovation hjälpa oss att möta våra stora samhällsutmaningar, hur ser dessa innovationer ut och vad kan man göra för att stödja utvecklingen av fler sociala innovationer?

Många av de tjänster som välfärdsstaten erbjuder oss i dag tar vi för givet. Bibliotek, brandkår, mödravård, a-kassa, förskola, folktandvård. Stadsodlingar, Delningsekonomi, Fair Trade, Wikipedia eller Creative Commons är mer nutida sociala innovationer som de flesta i dag känner till.

Det finns ett stort behov av att förklara vad som menas med social innovation och vilken roll social innovation spelar, eller kan spela i vårt samhälle i dag och i framtiden.

Genom att lyfta fram historier och konkreta exempel på just sociala innovationer, såväl större bredare samverkans­ projekt som enskilda innovatörsprojekt, vill vi belysa bredden i och möjligheterna med social innovation. Och kanske kan vi på så vis hitta, identifiera och lyfta fram de sociala innovationer av i dag som har potential att bli morgondagens stora sociala innovationer.

Sociala innovationer, liksom innovation i stort, uppstår inte av sig själv. All innovation kräver en struktur som fångar upp och växlar upp de bra idéerna, ett stödsystem. Men hur ser ett sådant stöd ut för att skapa sociala innovationer? Och hur ska vi göra för att stötta framväxten av framtidens bibliotek, mödravård och förskola?

Det är några av de frågor vi ställt oss under resans gång med att sammanställa denna bok, som vi hoppas ska tilltala en bredare publik. Den innehåller 100 exempel på sociala innovationer i Sverige, från norr till söder. Genom att lyfta fram historier och konkreta exempel, på såväl större bredare samverkansprojekt som enskilda innovatörsprojekt vill vi belysa bredden i och möjligheterna med social innovation. Och kanske identifiera de sociala innovationer av idag som har potential att bli morgondagens stora sociala innovationer.

– Sverige är ett internationellt föregångsland för social innovation. Både i fråga om megainnovationer som ”välfärdsstaten” och i mindre lokala former för samhällsentreprenörskap. Samhällsentreprenörer skapar innovation för samhällets skull. Man skapar social innovation. Kanske kan detta visa sig bli första byggstenen för Folkhemmet 2.0, menar professor Lars Hulgård, som skrivit en inledande text om möjligheter och utmaningar kring social innovation.

Läs 100 sociala innovationer

100 sociala innovationer

29K
Allwin
Angeredsutmaningen
Aldrig ensam
Ari.farm
Bee Urban
BlueCall
Co-Grow
Cykling utan ålder
DayCape
En bra plats
Ett tak två generationer
Europeiskt teckenspråkcenter (ETC)
Experio Lab
Familjehemsmöten
Feely
Fishjoin
FiskOnline
Foodloopz
Framtidens ledare
Fritidsbanken
Fryshuset
FundedByMe
Förnyelselabbet
Gatukraft Lindängen
Goda gårdar
Gro Play
Handiscover
Hej Svenska
Hotelltalangerna
HSB Living Lab
Idéburet offentligt partnerskap (IOP)
Idrott utan gränser
Innovationsplattformar för hållbara attraktiva städer
Integrera mera
Inter Business Index
Invitationsdepartementet
IScaféer – Initiativ Samutveckling
IT-Guide
Just Arrived
Järvaskolan
Karma
Kodcentrum
Kompis Sverige
Kort om Samhället
Lagkamrat Norr
Le Mat
Macken
Make Equal
Malmökommissionen
Maskrosbarn
Matmissionen
Mattecentrum
Min Farm
Missing People
Mitt Liv
Mobilearn
Move by bike
Mobile Stories
My Dream Now
Myrorna
Odlingsnätverket Seved
Off2off
Our Normal
Pamoja Cleantech
Parlör för nyanlända energiexperter
Peppy Pals
Plantagon
Pling Transport
Qvicket
Refo
ResLedaren
ReTuna
Retoy
Rude Food
Rättviseförmedlingen
Röstånga Utvecklings AB
Signby.me
Simris Alg
Självbildarna
Skjutsgruppen
Socialt utfallskontrakt Norrköping
Solvatten
Sopköket
Speak UP!
Språkkraft
Stadsbruk
Svenska med baby
Swop Shop
Telge Tillväxt
The good talents
Trine
Tilia
Underbara ADHD
Ung Omsorg
Virkesbörsen
Volontärbyrån
Welcome
Yalla Trappan
Yrkesdörren

 

Relaterade inlägg

Ännu inga kommentarer, välkommen med din synpunkt nedan


Lägg till kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.