Nyheter

Ungas Innovationskraft i Malmö

Det är fyrtio år sedan miljonprogrammen byggdes. När projektet Ungas Innovationskraft drog igång i Folkets Hus i Persborg var frågeställningarna många men tydliga.
Hur kan man påverka sin boendemiljö? Vad krävs för att förbättra sin omgivning? Var vänder man sig som ung med idéer?
– Här finns goda idéer men det finns även strukturella hinder. Vi vill hjälpa de lokala entreprenörerna att få fram och förverkliga sina idéer, säger Jens Sjölander, projektkoordinator vid Malmö högskola.
Fokus för Ungas Innovationskraft ligger på entreprenörskap och innovation. Under året kommer totalt fyra workshops att hållas. De bästa idéerna ska arbetas fram och målet är tydligt: att hitta affärsmöjligheter och stärka ungas innovationskraft.

Vill arkitektoniskt bryta ner gränser
Arkitektstudenterna som deltar kommer från hela Sverige och Danmark. En av dem är Fabian Ståhl som studerar vid arkitektskolan KDK i Köpenhamn.
– Jag vill se området från insidan, inte medias bild från utsidan. Jag gör mitt examensjobb runt den planerade Rosengårds station och bor själv i Sorgenfri. Det skiljer bara 130 meter mellan Sorgenfri och Rosengård. Jag vill se hur det går att rent arkitektoniskt bryta ner de gränser som finns.
Idéprocesserna sker helt på de ungas villkor och utbytet mellan de boende och arkitektstudenterna är ömsesidigt. Ungas innovationskraft utgår från att små lösningar kan driva igång förändringar och leda till entreprenörskap.

Förstagångsbesökare får – safarikänsla
– Alla idéer kommer att tas om hand, men vi kommer gå vidare med de som har en affärsmässig potential att utvecklas med hjälp av prototyper, verksamhets- och affärsutvecklare, säger Jens Sjölander och berättar att han är trött på den ensidiga rapporteringen från miljonprogrammen. Han menar att det är här potentialen finns.
– Vi ska skapa nytt. Det hänger helt och hållet på engagemang hos de unga som har brinnande idéer och vill påverka. Det är de som är experter på närområdet.
Under våren blir det fler workshops och totalt sätt kommer över 100 deltagare medverka. En av de deltagande organisationerna i projektet är Rörelsen Gatans Röst och Ansikte, RGRA.
– Förstagångsbesökare brukar få lite safarikänsla när de besöker Rosengård, säger Graco Fuentes som är nationell samordnare för RGRA.
– Vi tycker det är viktigt att var med här för att de unga som bor här ska få ta del av hela processen och se hur det funkar att göra förändringar.

 

FAKTA: UNGAS INNOVATIONSKRAFT I MALMÖ

Projektet är ett samarbete mellan Malmö Högskola, Rörelsen Gatans Röst och Ansikte (RGRA), ArkitektStudenterna, IBM och HSB och har beviljats stöd från Vinnova som tillsammans med Tillväxtverket driver Ungas Innovationskraft.

Bakgrunden hos deltagarna är bred och omfattar både entreprenörer, anställda, arbetssökande och studerande. Projektet når unga, primärt boende i Malmös miljonprogram men även arkitektstudenter från olika professioner och studerande på olika högskolor.
Ungas innovationskraft handlar om att öka möjligheterna för unga människor i socialt utsatta områden att kunna bli aktiva samhällsmedborgare. Genom aktiviteter och metoder inom folkbildning är målet att öka det demokratiskt inflytande för den grupp unga som är socialt utestängda från samhället.

Målet för projektet är att låta minst 100 unga genomgå workshops för idégenerering och innovation. Av dessa beräknas cirka 30 kunna realiseras till prototypstadiet, varav cirka 20 kan ges stöd i affärsutveckling och mentorprogram.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *