Ekonomi

Frukostmöte om impact investment

Camilla Backtröm berättade att detta är ett område som är på snabb frammarsch och hittills har Sverige mest stått vid sidan om och tittat på. Många termer och begrepp florerar på området och just nu är alla på engelska. Det kommer flera rapporter och artiklar i veckan men vi väntar fortfarande på att begreppsvärlden ska nå svenskan. Hittills är impact investment den fras som även fått fäste i Sverige. Det finns många definitioner på impact investment men det som verkar vara gemensamt för de allra flesta är att det handlar om en kombination av ekonomisk avkastning och intentionen att generera en mätbar samhällseffekt.

 

Innovativa finansieringsformer

I andra delar av världen prioriteras området på högsta regeringsnivå. David Cameron, Storbritanniens premiärminister har t ex utnämnt London till the Social Finance Capital of the world. På samma sätt har Francois Hollande, Frankrikes president, utnämnt Paris till the Global Capital of Social Innovation.

Parallellt med detta har G7 byggt upp en task force med fokus på att skapa en gemensam begreppsapparat och rekommendationer hur de ska jobba vidare med impact investing och få området att växa sig starkt. Den 15 sep släpps en rapport om detta arbete. Inom ramen för G7 task force har OECD tagit fram en kartläggning inom området. Och EU Social Business Initiative arbetar aktivt med frågan och kom nyligen ut med en standard för att mäta samhällseffekter.

Det som särskiljer impact investing från vanliga investeringar är framförallt tvärsektoriella samarbeten och mätbar samhällseffekt.  Området för att mäta samhällseffekter har många utmaningar varav en är att nästan alla nuvarande fonder mer eller mindre använder sina egna system för att mäta effekter. Det finns en rad olika metoder, verktyg och olika skolor.  Det gör det bland annat svårt att jämföra olika investeringsobjekt med varandra och många utvärderingar brister i kvalitet.

I oktober kommer Mötesplats Social Innovation att publicera en rapport som dels innehåller en omvärldsanalys som beskriver hur andra länder har gjort för att komma dit de är dels vad Sverige skulle kunna ta för lärdomar av dessa erfarenheter.

Camilla Backströms presentation 

Caroline von Post presenterade därefter sitt företag Stormie Poodle som tillverkar barnkläder ur återvunna hotelltextilier som i annat fall hade eldats upp. Caroline letar efter investeringar för att skala upp sin verksamhet. När hon fick frågan vilken samhällseffekt hon vill skapa och hur hon mäter den hade hon en relativt tydlig bild av vilken effekt hon vill uppnå bland annat en positiv miljöeffekt. Däremot mäter hon inte detta idag och det visade sig också att de investerare hon pratat med aldrig ställt den frågan.

Efter dessa presentationer följde en diskussion mellan Camilla, Caroline och Ruth Brännvall från Impact Invest Scandinavia som kopplar ihop investerare med potentiella entreprenörer. Ruth menade att man fortfarande måste utbilda investerare i vad detta handlar om speciellt när det gäller de sociala effekterna. Impact Invest Scandinavia startade för två år sedan och har till mångt och mycket använt det första året till utbildning av investerare och kan nu börja se att intresset ökar. De har även filantroper i sitt nätverk som egentligen har det mest riskvilliga kapitalet och skulle kunna fungera som katalysatorer.

Camilla inflikade att i flera andra länder är det filantropin genom bland annat stora stiftelser som drivit utvecklingen framåt. I Sverige har stiftelserna inte varit lika snabba att haka på trenden. Däremot finns det en grupp unga entreprenörer som gjort sig en förmögenhet och nu är mer intresserade av impact investing än traditionellt riskkapital.

Sverige är unika i att kommunerna börjar avsätta pengar i sociala investeringsfonder. 50-80 kommuner har redan gjort det och deras drivkraft ligger i att kunna investera i verksamheter som jobbar mer förebyggande för att spara pengar och förbättra livskvalitén för medborgarna.

Politikerna har varit avgörande för utvecklig i exempelvis Storbritannien och Frankrike och Johanna Giorgi från Tillväxtverket som ledde diskussionen ställde frågan hur det egentligen är ställt i Sverige med detta såhär inför valet. Ruth menade att inga eller få partier egentligen berör frågan i någon väsentlig utsträckning i sina partiprogram. KD har med Göran Hägglunds utspel tidigare i år försiktigt nosat på frågan och även C och Fi, MP och V har berört frågan främst i förhållande till SVB-bolag och investeringar i arbetsintegrerande företag för funktionshindrade.

Camilla menar att debatten i Sverige har låst sig vid vinster eller icke vinster i välfärden vilket ligger i vägen för att diskutera den större frågan om impact investing.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *