SOCAP

Tillväxtverket finansierar samhällsentreprenörer

Helena Nyberg Brehnfors, enhetschef för entreprenörskap hos Tillväxtverket understryker behovet av samhällsentreprenörskap.

– Sociala innovationer är nya innovativa lösningar som blir allt viktigare i ett samhälle som präglas av ansträngd offentlig ekonomi, demografiska förändringar, folkhälsoutmaningar, migration och klimatförändringar. Samhällsentreprenörskap och sociala innovationer behövs för att vi ska få ett hållbart samhälle ur ekologisk, social, ekonomisk mening och är därmed ett prioriterat område för Tillväxtverket, säger Helena Nyberg Brehnfors och anser vidare att SOCAP:Designing the Future har mycket att erbjuda svenska och nordiska samhällsentreprenörer.

– SOCAP är ett viktigt event för att synliggöra detta viktiga område samt skapa förutsättningar för entreprenörer att möta investerare. Tillväxtverket beviljar ett projektbidrag på upp till 700 000 kronor, som ska gå oavkortat till att finansiera biljetter till i första hand svenska samhällsentreprenörer och i andra hand nordiska.

Hanna Sigsjö, projektledare på Malmö högskola för Mötesplats Social Innovation är nöjd med beslutet.

– Detta innebär att en större grupp individer som arbetar med att hitta nya lösningar för våra samhällsproblem kan delta i konferensen, vilket kommer ge nya kontakter och möjligheter, förmodligen även investering för vissa av samhällsentreprenörerna.

Listan på talare till SOCAP: Designing the Future uppdateras kontinuerligt, några kända namn som redan släppts är Göran Carstedt från Natural Step, Joe Ludlow från NESTA, Erik Jansson från Bumerangprojektet, Ajahita Shah från Frontier Markets Consulting Inc. Talare tillkommer ständigt och programmet är under utveckling fortfarande, för att säkerställa att det blir en ytterst innovativ och innehållsrik konferens med det allra senaste inom samhällsentreprenörskap och impact investment.

Dessutom kommer en del samhällsentreprenörer få möjlighet att pitcha sin idé inför investerare och övrig publik i det som kallas SOCAP Pitch, det kommer också finnas en Innovation Showcase, där praktiska sociala innovationer kommer ställas ut, samt Open Space som ger publiken möjlighet att själv erbjuda innehåll i programmet.

Läs mer om SOCAP: Designing the Future på konferensens officiella hemsida samt här på Mötesplats Social Innovation.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *