SOCIAL FRANCHISING

I Europa har över 10 000 arbete skapats under senaste årtion- det av 63 sociala företag som valt franchising som spridnings- modell. Det är många olika typer av företag; energiproduktion, kultur, utbildning, turism och arbetsintegrerande sociala företag.

Ungas Innovationskraft i Malmö

SAMVERKAN. Hur blir idéer verklighet? Vad krävs för att skapa affärsmöjligheter? Kan arkitektur lösa problem i eftersatta bostadsområden? Nu har Ungas Innovationskraft dragit igång – här möts unga boende inom miljonprogrammen och arkitektstudenter för att skapa hållbara innovationer.