Socialt Entreprenörskap skapar möjligheter i Alby

I helgen samlas tio engagerade entreprenörer och initiativtagare för att förverkliga sina samhällsförändrande företagsidéer. Med unika idéer som löser sociala problem och på olika sätt bidrar till ett bättre samhälle kommer de i helgen delta i SE Forums Innovationslabb på Subtopia i Alby, Botkyrka. SE Innovationslabb är en tre dagar lång kreativ workshop för att gå från idé till ett samhällsförändrande företag.

Ny utbildningssatsning för affärsutvecklare inledd

Hur ska sociala företag drivas och finansieras? Okunskapen och ovanan på området är fortfarande stor. För att råda bot på detta har Mötesplats Social Innovation, Malmö högskola, Almi Företagspartner Skåne, Ungas Innovationskraft, VINNOVA och Tillväxtverket inlett en pilotsatsning för att utbilda affärsutvecklare och affärsrådgivare. Startskottet gick den 24 februari, med ett halvdagsseminarium på Malmö högskola.