Ny utbildningssatsning för affärsutvecklare inledd

Hur ska sociala företag drivas och finansieras? Okunskapen och ovanan på området är fortfarande stor. För att råda bot på detta har Mötesplats Social Innovation, Malmö högskola, Almi Företagspartner Skåne, Ungas Innovationskraft, VINNOVA och Tillväxtverket inlett en pilotsatsning för att utbilda affärsutvecklare och affärsrådgivare. Startskottet gick den 24 februari, med ett halvdagsseminarium på Malmö högskola.