Forskning betonar gruppens roll vid lärande i acceleratorer

Ett starkt intresse för företagandets roll i utvecklingsländer ledde Duncan Levinsohn till forskning om entreprenörers lärande. I juni la han fram sin avhandling ”No Entrepreneur is an Island: An Exploration of Social Entrepreneurial Learning in Accelerators”, vid Internationella handelshögskolan i Jönköping. En av avhandlingens slutsatser är att gruppen i en accelerator skapar merparten av lärandet tillsammans.