Forskning betonar gruppens roll vid lärande i acceleratorer

Ett starkt intresse för företagandets roll i utvecklingsländer ledde Duncan Levinsohn till forskning om entreprenörers lärande. I juni la han fram sin avhandling ”No Entrepreneur is an Island: An Exploration of Social Entrepreneurial Learning in Accelerators”, vid Internationella handelshögskolan i Jönköping. En av avhandlingens slutsatser är att gruppen i en accelerator skapar merparten av lärandet tillsammans.

Nätverk och kontakter ökar chansen till jobb

Onsdag 23 september var det dags för höstens första seminarium i serien Crossing Borders. Temat för dagen, arbete och sysselsättning, belystes ur olika infallsvinklar av fyra engagerade talare. Att möta någon som öppnar dörren till det första jobbet, att vara en samhällsbyggare som bryr sig samt att kunna samarbeta över sektorer och ha ett brett nätverk lyftes fram som viktiga steg på vägen mot ökad sysselsättning.