Multiexperten på systemförändring och social innovation kommer till Social Innovation Summit 2018

En efter en presenterar vi årets key notes till Social Innovation Summit 2018. Nästa talare på tur är Joeri van den Steenhoven som är en globalt känd expert inom social innovation och systemförändring. Han är rådgivare och, stödjer eller stöttar och utbildar regeringar, stiftelser och ideella organisationer världen över om hur man löser komplexa sociala problem och skapar systemförändring.

Forskning betonar gruppens roll vid lärande i acceleratorer

Ett starkt intresse för företagandets roll i utvecklingsländer ledde Duncan Levinsohn till forskning om entreprenörers lärande. I juni la han fram sin avhandling ”No Entrepreneur is an Island: An Exploration of Social Entrepreneurial Learning in Accelerators”, vid Internationella handelshögskolan i Jönköping. En av avhandlingens slutsatser är att gruppen i en accelerator skapar merparten av lärandet tillsammans.