Ungas Innovationskraft i Malmö

SAMVERKAN. Hur blir idéer verklighet? Vad krävs för att skapa affärsmöjligheter? Kan arkitektur lösa problem i eftersatta bostadsområden? Nu har Ungas Innovationskraft dragit igång – här möts unga boende inom miljonprogrammen och arkitektstudenter för att skapa hållbara innovationer.

Välbesökt workshop för forskare inom social innovation

Tisdag den 6 mars arrangerade Malmö högskola för första gången en workshop för högskolans forskare inom social innovation och samhällsentreprenörskap. Ett femtiotal forskare från högskolans samtliga fem fakulteter deltog. Ambitionen var att få en bättre överblick över den forskning som bedrivs inom området samt öppna upp för nya kontakter och ny gemensam forskning.