Designing the future – complex social problems, social innovation and the role of impact investment

Forum for Social Innovation Sweden asked Joe Ludlow of NESTA to share his view on the impact investment scene in connection with the recent SOCAP: Designing the Future in Malmö. With a keen eye for social innovation, impact investment as well as insights into the Scandinavian market, Sweden in particular, his outlook brings an interesting perspective to what is moving in Europe and the world today.

Designing the future – complex social problems, social innovation and the role of impact investment

Forum for Social Innovation Sweden asked Joe Ludlow of NESTA to share his view on the impact investment scene in connection with the recent SOCAP: Designing the Future in Malmö. With a keen eye for social innovation, impact investment as well as insights into the Scandinavian market, Sweden in particular, his outlook brings an interesting perspective to what is moving in Europe and the world today.

Ungas Innovationskraft i Malmö

SAMVERKAN. Hur blir idéer verklighet? Vad krävs för att skapa affärsmöjligheter? Kan arkitektur lösa problem i eftersatta bostadsområden? Nu har Ungas Innovationskraft dragit igång – här möts unga boende inom miljonprogrammen och arkitektstudenter för att skapa hållbara innovationer.