Nominera till #100socinn

Är det du gör egentligen en social innovation, fast du aldrig tänkt på det viset? Planerar du att förändra världen med helt nya metoder eller processer? Nominera dig själv och det du gör, eller en social innovation som du känner till och vill lyfta fram lite extra, via vårt online-formulär. Deadline 1 maj, 2017.

Finansiera din sociala innovation!

Är ni ett företag eller en ideell organisation och har en ny, smart lösning – med potential att bli finansiellt hållbar – som skapar positiva samhällseffekter? Då kan ni söka finansiering hos Vinnova för att utveckla en social innovation och testa lösningen i en relevant användarmiljö. Informationsträffar arrangeras i Malmö, Göteborg, Umeå och Stockholm i december. Anmäl dig nu!

Samhällsengagemang i fokus

Kerstin Tham är rektor för Malmö högskola, som är värd för Mötesplats Social Innovation och även en av arrangörerna bakom Social Innovation Summit. Hon ser social innovation och samhällsentreprenörskap som angelägna frågor för högskolan, framför allt i rollen som engagerad samhällsaktör men även för att skapa utbildning och forskning i samverkan.