Sökes: fler filantropiska investerare!

Det behövs fler filantropiska investerare för att samhällsentreprenörer ska kunna växa. Dessutom behövs det finansiella stödet tidigare i entreprenörernas pionjärarbete, för att de över huvud taget ska kunna skala upp sina verksamheter. Det framkommer i rapporten ”From Blueprint to Scale” som Monitor Group publicerade i april 2012, i samarbete med Acumen Fund.

Design för resiliens

Bildspelet på väggen bestod av rubriker. De dök upp en efter en, i ett seminarium som främst kom att handla om tips på hur ekologiska och sociala projekt i drabbade områden kan leda till återhämtning – allt från utfiskade bläckfiskar till gräslösa fält och barnarbete i Bhutan.

Designing the future – complex social problems, social innovation and the role of impact investment

Forum for Social Innovation Sweden asked Joe Ludlow of NESTA to share his view on the impact investment scene in connection with the recent SOCAP: Designing the Future in Malmö. With a keen eye for social innovation, impact investment as well as insights into the Scandinavian market, Sweden in particular, his outlook brings an interesting perspective to what is moving in Europe and the world today.

Designing the future – complex social problems, social innovation and the role of impact investment

Forum for Social Innovation Sweden asked Joe Ludlow of NESTA to share his view on the impact investment scene in connection with the recent SOCAP: Designing the Future in Malmö. With a keen eye for social innovation, impact investment as well as insights into the Scandinavian market, Sweden in particular, his outlook brings an interesting perspective to what is moving in Europe and the world today.