Samhällsengagemang i fokus

Kerstin Tham är rektor för Malmö högskola, som är värd för Mötesplats Social Innovation och även en av arrangörerna bakom Social Innovation Summit. Hon ser social innovation och samhällsentreprenörskap som angelägna frågor för högskolan, framför allt i rollen som engagerad samhällsaktör men även för att skapa utbildning och forskning i samverkan.