Science Shop – The Reunion

Under invigningen av Malmö högskolas nya innovationsmiljö Storm genomfördes första tillfället i en pop-up science shop. 24 maj kl 10-11 kör vi en uppföljning där vi ger tips på existerande forskning inom de olika utmaningarna samt bjuder in forskare för potentiella samarbeten.

Social Innovation Day – Sammanhanget ger riktning

Världens globalisering sedan ett trettiotal år har bidragit till många länders tillväxt men det har också gett oss ökade klasskillnader och välfärdsstater som inte riktigt är organiserade utifrån dagens villkor. FN har identifierat ett antal globala utmaningar och menar att vi behöver arbeta lokalt för att lösa dessa. I många fall kan sociala innovationer vara svaret!

Sveriges första Pop-up Science Shop

Akademin + civilsamhället = sant! Samverkan och partnerskap mellan sektorer är något som ofta förs fram som nödvändigt för att lösa dagens samhällsutmaningar. Inom ramen för Social Innovation Skåne arrangeras en pilot av en Pop-up Science Shop, där aktörer från civilsamhället kan delta för att tillsammans med akademin lösa några av de samhällsutmaningar vi står inför idag.