Likt mullvadar som ständigt poppar upp

Är social innovation en kortvarig trend eller är samhällsentreprenörerna här för att stanna? Att döma av engagemanget på seminariet om affärsutveckling för samhällsentreprenörer den 24 januari känns utvecklingen knappast som en fluga. Publikens intresse för finansiering och affärsutveckling för sociala företag, hur vi bäst mäter samhällsnytta samt vilken forskning som bedrivs på området tyder på att branschen definitivt är kunskapstörstig och vill växa sig större.