Utvecklas med dina idéer! Samhällsentreprenör – distans 2012/2013

Vilka är utmaningarna vi står inför och hur tar vi initiativ för att möta dem? Hur kan vi växa i rollen som samhällsförändrare?
Glokala Folkhögskolan i Malmö ger kursen Samhällsentreprenör på distans i samarbete med Malmö högskola. Kursen är tänkt att kunna kombineras med jobb, engagemang, studier eller skapande. Den innehåller både fördjupning med aktuell forskning inom samhällsentreprenörskap, men också mer konkreta delar kring sådant som projektplanering, kommunikation och finansiering. Exempel på spännande verksamheter inom samhällsentreprenörskap illustrerar genomgående kursen.
Några exempel på […]