Konferens: Samhälle och Existens

26-27 april arrangerar Svenska Kyrkan och Malmö högskola en nationell konferens som rör sig i korsvägarna mellan politik, media, kultur och teologi och vänder sig till alla som arbetar med – eller är engagerade i – frågor som rör dessa samhällssektorer.

Var vill du börja?

”I mitt arbete som rådgivare på PwC möter jag företrädesvis våra landsting och kommuner som i allra högsta grad är exempel på de aktörer som har till sin uppgift att ta sig an dagens och morgondagens samhällsutmaningar.” Läs vår senaste gästkrönika av Eva Lidmark från PwC.