Ny kartläggning av europeiska sociala företag

Att det inte har funnits tillräcklig statistik för att kunna jämföra och följa utvecklingen av sociala företag (social enterprise) i Europa är ett välkänt problem. Det har man från EU:s håll försökt råda bot på genom att kartlägga hur olika europeiska länder ser på och arbetar med sociala företag. Kartläggningen var klar i slutet av 2014 och startade i april 2013 har sitt ursprung i EU:s Social Business Initiative.
Det är lättare sagt än gjort att jämföra […]