Social innovation och vinster i välfärden

I förra veckan presenterade Socialdemokraterna sitt förslag om hur man ska hantera vinster i välfärden. Tidigare har socialminister Göran Hägglund lanserat ett förslag om en etisk plattform som ska förbättra öppenheten inom vården. Vänsterpartiet vill helt begränsa vinster i välfärden medan intresseorganisationer som t ex Företagarna är emot en begränsning av vinst.