Social Innovation Day – Sammanhanget ger riktning

Världens globalisering sedan ett trettiotal år har bidragit till många länders tillväxt men det har också gett oss ökade klasskillnader och välfärdsstater som inte riktigt är organiserade utifrån dagens villkor. FN har identifierat ett antal globala utmaningar och menar att vi behöver arbeta lokalt för att lösa dessa. I många fall kan sociala innovationer vara svaret!

Invig Niagara och träffa oss på MSI

Det är dags att inviga Malmö högskolas nya hus Niagara och du är bjuden! Niagara är det senaste tillskottet i Malmö högskola och är ett samlingshus för fakulteterna Kultur och samhälle och Teknik och samhälle. Från och med höstterminen 2015 är det totalt omkring 4500 studenter och 500 medarbetare som ryms i detta 25 000 m² stora hus.

Per Anders Hillgren

Han designar arenor för samhällsförändring

Per-Anders Hillgren är interaktionsdesigner och sedan några år knuten till Mötesplats Social Innovation, med sin forskar-hemvist på Malmö högskola. Fredag den 25 september håller han en docentföreläsning, där han blickar tillbaka på den forskning han bedrivit de senaste åren. Mycket kretsar kring det som kallas Living Labs och participatorisk design, allt i skärningspunkten mellan olika branscher och sektorer.

Social Innovation Day 1 juni

Bakom alla sociala innovationer står en samhällsentreprenör som vågar tänka annorlunda och gå sin egen väg, trots att den är oprövad. Social Innovation Day handlar om dem – personerna bakom idéerna som utvecklar Skåne till en bra plats för alla, även i framtiden. Möt dem och inspireras av möjligheterna.