Så kan staten främja sociala innovationer

Samhället står inför en mängd utmaningar såsom demografisk utveckling, miljö- och klimatproblem, ökad segregation och samhällsklyftor. Sociala innovationer erbjuder nya lösningar på sociala behov. För att förbättra förutsättningarna för dessa kan staten ta en mer aktiv roll för att öka investeringarna. I en ny policysammanfattning från Entreprenörskapsforum föreslås bl. a en statlig investeringsfond, justerade upphandlingskrav och skatteincitament för att uppmuntra företagande baserat på sociala innovationer.