Finansiera din sociala innovation!

Är ni ett företag eller en ideell organisation och har en ny, smart lösning – med potential att bli finansiellt hållbar – som skapar positiva samhällseffekter? Då kan ni söka finansiering hos Vinnova för att utveckla en social innovation och testa lösningen i en relevant användarmiljö. Informationsträffar arrangeras i Malmö, Göteborg, Umeå och Stockholm i december. Anmäl dig nu!

Hur socialt hållbara är Skandinaviens städer?

Hur hanterar de Skandinaviska välfärdsstaterna och deras städer dagens samhällsförändringar? I boken Social Transformations in Scandinavian Cities belyser en rad forskare, varav sex stycken från Malmö högskola, förändringen av social hållbarhet och socialt sönderfall i skandinaviska städer. Boken lanseras fredagen den 20 november 2015 på Urbanforskningens dag i Malmö.