Multiexperten på systemförändring och social innovation kommer till Social Innovation Summit 2018

En efter en presenterar vi årets key notes till Social Innovation Summit 2018. Nästa talare på tur är Joeri van den Steenhoven som är en globalt känd expert inom social innovation och systemförändring. Han är rådgivare och, stödjer eller stöttar och utbildar regeringar, stiftelser och ideella organisationer världen över om hur man löser komplexa sociala problem och skapar systemförändring.

Ny internationell rapport om samhällsentreprenörskap i Sverige

msi_forskning_utbildningDen senaste tiden har det kommit ett antal rapporter om samhällsentreprenörskap, sociala innovationer och sociala företag i Sverige. Bland annat finns en kartläggning av sociala företag i Europa med tillhörande landrapporter och en innovations- och forskningsagenda som benar ut ekosystemet för sociala innovationer i Sverige.
Senast ut i raden är en studie från EFESEIIS med titeln Social Enterprise, Social Innovation and Social […]