Folklabbet går från ord till handling

Folklabbet är ett nytt initiativ som vill lösa samhällsutmaningar med hjälp av designmetoder. Den allra första praktiska, demokratiska verkstaden äger rum just nu, i Almedalen. Mötesplats Social Innovation är en av Folklabbets partners och finns också på plats under premiärlabbet, som med hjälp av frivilliga deltagare tar sig an två vårdutmaningar.

Sara Magnusson är årets Göran Bredinger-stipendiat

Den 30 juni, på Almedalens andra dag, delades det allra första Göran Bredinger-stipendiet ut; ett nyinstiftat stipendium som under tio år framåt kommer att delas ut till en ung samhällsentreprenör. Stipendiet är på 50 000 kronor och tilldelas i år Sara Magnusson. Med sin idé Experimentfabriken vill hon ge unga i Sverige möjligheten att ha naturvetenskap och teknik som sitt fritidsintresse

MSI under Almedalsveckan 2013

Mötesplats Social Innovation arrangerar ett frukostseminarium om sociala investeringsfonder på tisdag morgon under Almedalsveckan. Vi samarbetar även med HjärnaHjärtaCash och CSES och arrangerar ett mingel måndag kväll samt ett event med CSES på tisdag eftermiddag rubricerat ”Varför behövs sociala entreprenörer?” Dessutom bjuder vi på en speciell kalender till alla med fokus på social innovation och samhällsentreprenörskap!