Vad är Mötesplats Social Innovation?

Mötesplats Social Innovation är en nationell plattform som samlar akademi, näringsliv, offentliga och ideella aktörer i Sverige som vill främja framväxten av sociala innovationer.

id-21267

Vårt team

Kontakta oss som arbetar med Mötesplats Social Innovation...

id-24663

Bakgrund

2008 lanserade KK-stiftelsen en stor satsning på samhällsentreprenörskap...

id-21269

Media

Pressmaterial & andra resurser. Samt länkar till material om oss i media

id-21273

Länkar

Nationella och internationella länkar till andra aktörer inom området.

id-21275

Vad är social innovation?

Social Innovation, vad är det? Här försöker vi ge svar på frågan.

img

Om oss

Mötesplats Social Innovation utvecklar forskning, kunskap och kompetens inom de växande områdena social innovation och samhällsentreprenörskap.