social-innovation-skane-logo-color

Samverkan för sociala innovationer i Skåne

Hur kan Skåne leda utvecklingen för social innovation i Norden? Hur får vi fler, bättre och större sociala innovationer? Och hur kan fler involveras i denna utveckling? 

Det är några av de frågor som projektet Social Innovation Skåne ska arbeta med under de närmaste tre åren. I projektet ska Mötesplats Social Innovation, tillsammans med tre andra idéburna aktörer utveckla de skånska stödstrukturerna för sociala innovationer så att fler samhällsförbättrande idéer ser dagens ljus.

Uppdraget kommer från Europeiska Regionala Utvecklingsfonden (ERUF) till Mötesplats Social Innovation, Centrum för Publikt Entreprenörskap, Coompanion Skåne och NÄTVERKET–Idéburen sektor Skåne.

Vårt mål är att skapa en bättre struktur och bättre förutsättningar för människor, företag och idéburna organisationer att hitta, uppfinna och utveckla idéer som löser samhällsproblem. Social Innovation Skåne blir därför en sorts experimentverkstad där vi mobiliserar, testar och analyserar förutsättningar för Skåne att bli bättre på social innovation. Genom att fyra starka aktörer går samman har vi möjlighet att på bred front nå ut till fler och göra en större insats.

Arbetet sker på flera plan och den gemensamma nämnaren är tät samverkan och en stor gemensam erfarenhet som täcker in akademi, samhällsentreprenörskap, idéburen utveckling och tillsammansföretagande. Exempel på fokusområden i Skåne som driver på utvecklingen av sociala innovationer och samhällsentreprenörskap är de med koppling till storstads- och landsbygdsutveckling, kvalitet i skola, vård och omsorg, jämställdhet, utanförskap, ungdomsarbetslöshet och invandrares svårigheter att ta sig in på arbetsmarknaden.

Under tre års tid kommer aktörerna att kartlägga, analysera och genomföra en mängd olika aktiviteter inom ramen för projektet. Håll koll på oss här, där vi delar och sprider nyheter och aktiviteter.