100 sociala innovationer

Nominera en social innovation

Publicerad 13 april 2016 av Erika Augustinsson

Är det du gör egentligen en social innovation, fast du aldrig tänkt på det viset? Planerar du att förändra världen med helt nya metoder eller processer? Hör av dig till oss och berätta om ditt arbete, genom att nominera dig själv och det du gör, eller en social innovation som du känner till och vill lyfta fram lite extra.

I vår satsning ”100 sociala innovationer” vill vi hitta och lyfta fram goda exempel som kan användas som inspiration och kunskapsbas för alla som på olika sätt arbetar med utvecklingen av social innovation i Sverige. De 100 sociala innovationerna ska sedan sammanställas i en skrift och spridas för att stötta vårt vidare arbete med att belysa sociala innovationers potential att lösa samhällsutmaningar.

Nu behöver vi din hjälp att hitta sociala innovationer! Vi ser arbetet som en kollaborativ process där vi tillsammans skapar en unik samling av idéer, kreativitet, mångfald och innovation.

Vi har följande kriterier i urvalet som ska beskrivas i tipset:

  • Vilken samhällsutmaning adresserar innovationen?
  • På vilket sätt är initiativet/idén nyskapande?
  • Innovationen ska vara genomförbar och ha introducerats i samhället/på marknaden.
  • Vilken spridning och effekt har/förväntas innovationen få?

 

Med social innovation menar vi ”innovativa tjänster, produkter, processer och metoder som strävar efter att möta samhällets utmaningar”. Det handlar om nya sätt att ta sig an och tackla några av de stora utmaningar som vårt samhälle står inför.

Sociala innovationer är ofta brukar- och medborgarorienterade och tvärsektoriella i sin karaktär och strävar efter att nå en hållbar utveckling vilket inbegriper både ekonomisk, social och ekologisk hållbarhet. Social innovation kan vara såväl småskalig och lokal, som av större systemförändrande karaktär.

100 sociala innovationer är ett samverkansprojekt under ledning av Mötesplats Social Innovation. Medverkar i projektet gör även Coompanion, Forum-Idéburna organisationer med social inriktning, Impact Hub och Entreprenörskapsforum.

NOMINERA EN SOCIAL INNOVATION HÄR!!

Läs mer om 100 sociala innovationer här

Kommentarer

Hej,det har nu gått ganska precis 16 år sedan jag av en en slump fann hur man gör för att bli av med ångest och depressioner.Jag jobbar som addictolog till vardags men var tämligen less på att människor aldrig kunde få mår bra trots att dom slutade ta droger.det var något som saknades.Började forska helt privat ,oberoende på hur psykisk ohälsa uppstår och fann då en metod som jag provat i 16 år. Metoden bygger på att finna sitt ursprungsJAG,vårt naturliga JAG. Sådana vi är födda,med instinkter o sinnen,känsla och medmänsklighet.

Grundorsaken är att vi utvecklade ett språk, detta språk innebar att vi började förlora /försvaga våra medfödda instinkter mm.Vi började nyttja en del av vår hjärna där tankar o språk egentligen inte finns,detta bli i sig en störning som innebär att människa får många symtom på att inte fungera fullt ut.Det uppstår en ständigt längtan ett ständigt sökande efter något omedvetet.Jag har funnit detta omedvetna.Vänliga hälsningar Bertil Sandström

Din kommentar har mottagits och kommer hanteras inom kort av vår moderator.
Kommentera