Samhällsentreprenörskap

Socialt företag: Food for Thought

På hembakat tunnbröd görs wraps fyllda med rotsakscurry och färsk koriander. Hundratals wraps går åt denna lördag när Fanzingo fyller fem år. För matlagningen står kvinnor från Botkyrka Kvinnoresurscenter i samarbete med det sociala företaget Food for Thought.

Food for Thought är under uppstart och letar just nu produktionslokaler. Företaget är i färd med att slutföra den marknadsundersökning som besvara frågan om det ska fokusera på bröd eller olika typer av måltider. Bakom företaget står 30-åriga Josefin Uhnbom, bosatt i Stockholm.

– Jag har sedan länge varit väldigt intresserad av mat och jag vill driva ett företag där jag kan kombinera mitt intresse för mat och kultur med mitt engagemang i frågor som rör utanförskap på arbetsmarknaden.

f4t_frsljning.jpg

Målsättningen är att? bygga upp en lönsam verksamhet som skapar meningsfulla arbetsuppgifter för långstidsarbetslösa, genom produktion och försäljning av måltider samt andra tjänster inom mat.

Josefin är statsvetare i grunden och har erfarenhet av att arbeta inom offentlig, privat och ideell sektor. Efter att bland annat ha arbetat vid Brottsförebyggande rådet (Brå) fick Josefin uppdraget att starta upp och leda ett utbildningsföretag i Guatemala. Erfarenheten öppnade upp ett helt nytt intresse för entreprenörskap, och hur företagande bidrar till att förändra samhället och bemöta utmaningar. Genom tidigare arbete med arbetsmarknadsprogram och utbildning för långtidsarbetslösa ungdomar och personer med utländsk bakgrund vid Folkuniversitetet i Stockholm samt hennes intresse för socialt företagande – något som växt fram genom hennes engagemang i SE Forum – insåg Josefin att hon ville arbeta samhällsförändrande genom att driva ett socialt och ekonomiskt hållbart företag.

­­- Efter att ha jobbat med personer som varit långtidsarbetslösa, framförallt kvinnor med utländsk bakgrund, såg jag ett mönster av att denna grupp är oerhört duktig på mat och matlagning. Genom Food for Thought vill jag ta tillvara på den kunskap som finns och som skulle innebära en stor konkurrensfördel på arbetsmarknaden. Jag brinner för att den dolda resurs den här gruppen utgör får komma fram och ta plats.

Samtidigt handlar det om att bygga upp ett lönsamt företag med grund i matlagning och som framgångsrikt producerar och säljer varor menar Josefin. Hon kallar sig gärna samhällsentreprenör och menar att det är viktigt att förklara begreppet i vissa sammanhang när man startar upp ett socialt företag medan det i andra sammanhang inte behövs på samma sätt. Att vara en samhällsentreprenör enligt Josefin handlar om att bygga en ekonomiskt hållbar verksamhet som når sina sociala och miljömässiga mål. För henne innebär detta att bygga upp ett företag där den ekonomiska vinsten inte enbart är den drivande kraften utan ett medel för att lösa det problem som företaget utgår ifrån. Intäkterna ska återinvesteras i att utveckla företaget.

josefin.jpgEnligt Josefin har Food for Thought både sociala, miljömässiga och ekonomiska mål och ska verka utifrån ett holistiskt perspektiv. De ekonomiska målen måste samverka med det sociala målet – i det här fallet att motverka utanförskap och skapa arbetstillfällen. Det miljömässiga ansvaret är en självklarhet hos Food for Thought, bland annat genom de råvaror som företaget använder. Food for Thought har en värdegrund som baseras på att använda rättvisemärkta och ekologiska råvaror så långt det är möjligt.

Målsättningen för Food for Thought är att på sikt kunna anställa personer inom företaget. Men det tar tid att bygga upp en produktion som kan generera fler arbetstillfällen, hävdar Josefin.

– Detta ska inte bli ett projekt. Food for Thought ska bli en varaktig verksamhet som lever vidare över tid och därför är det viktigt att förankra vår affärsidé hos olika parter, både inom näringsliv och offentlig sektor.

Food for Thought vill bygga upp en fysisk plats där företaget kan bedriva olika typer av verksamhet inom området mat. Planer finns på aktiviteter för ungdomar och andra målgrupper, såsom utbildning kring mat och även olika former av upplevelsebaserade aktiviteter.

– Just nu letar jag efter en dynamisk plats att vara på, en plats som människor vill besöka. Som kan bli ett matcentrum, inte enbart ett arbetsmarknadscentrum, säger Josefin och berättar vidare att en dialog förs med olika aktörer i framförallt Botkyrka och Södertälje kommun.

– Det jag söker är kommuner, arbetsförmedlingar och samarbetspartners som tycker att denna verksamhet är intressant. Det är viktigt att få med sig aktörer som arbetar innovativt med kultur, arbetslöshet, entreprenörskap och den lokala tillväxten. Såväl Botkyrka som Södertälje kommun har varit uppmuntrande och konstruktiva i dialogen kring Food for Thought, vilket varit enormt roligt, säger Josefin.

Idag driver Josefin Food for Thought som enskilt firma. Bolagsformen kommer att ses över inom snar framtid. Ramarna kring de samarbeten som Food for Thought skapar kommer på sikt styra den juridiska formen företaget tar. Enligt Josefin är läget för sociala entreprenörer i Sverige positivt idag. Det händer väldigt mycket väldigt snabbt. Det är inte bara antalet entreprenörer som ökar utan även intresset från andra sektorer, vilket är ett tydligt tecken på att socialt entreprenörskap blir mer och mer etablerat som begrepp.

– Sverige har fortfarande mycket kvar att göra inom området socialt entreprenörskap. Det finns ett behov av att reda ut olika begrepp. Vi måste även bli bättre på att mäta resultatet av denna typ av företag. Behovet av nya former för stöd till sociala företag och sociala entreprenörer är också stort.

 

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *