Nyheter

Socialt Entreprenörskap skapar möjligheter i Alby

Socialt entreprenörskap löser samhällsproblem på affärs-mässiga grunder och SE Innovationslabb ämnar tillvarata den idérikedom och handlingskraft som finns i bostadsområden där många känner utanförskap. Deltagarnas idéer berör ämnen som våld mot kvinnor, utanförskap och arbetslöshet. En av deltag-arna, Halema Dahie, bosatt i Alby, är en av initiativtagarna till SommarkolloMODE. Målet med verksamheten är att hjälpa ungdomar från Botkyrka att förverkliga drömmar om en framtid inom den växande svenska modeindustrin, som idag helt domineras av mode från innerstaden.

– Jag vill bidra till att ungdomarna här i Alby får möjlighet att göra något vettigt och utvecklande under sommaren. På lång sikt hoppas vi också kunna uppmuntra de modeintresserade ungdomarna att söka in på designutbildningar och bidra till att skapa ett framtida hållbart modeföretagande i Sverige, säger Halema Dahie.

Halema och innovationslabbets övriga deltagare erbjuds ett kreativt sammanhang med fokus på att vi tillsammans kan bidra till att lösa samhällsproblem i våra lokalsamhällen. Under helgen skapar de handlingsplaner och får förutom ett nätverk av likasinnade också en verktygslåda full av konkreta metoder för att kunna arbeta vidare med sina idéer och på sikt göra dem till ekonomiskt hållbara verksamheter.

– Vi drivs av övertygelsen att alla människor bär på unika idéer som kan förverkligas med hjälp av ihärdigt arbete och rätt typ av stöd. Genom SE Innovationslabb fångar vi upp de idéer som har potential att förändra samhällen och möjliggör processen att förvandla idéerna till bärkraftiga verksamheter, säger Andréa Råsberg som är utbildningsansvarig på SE Forum.

Om SE Forum
SE Forum är en ideell organisation som arbetar för att främja socialt entreprenörskap och inspirera och stötta sociala entreprenörer. Sedan 2004 har SE Forum stöttat sociala entreprenörer som genom sina verksamheter bidrar till samhällsförändring. SE Forums medlemmar och partners är verksamma i hela världen och verkar för att komma med lösningar på existerande samhällsproblem

Om SE Innovationslabb
SE Innovationslabb är en tre dagars workshop som hjälper sociala entreprenörer att förverkliga sina samhällsförbättrande affärsidéer. Tillväxtverket är huvudfinansiär av projektet som drivs av SE Forum tillsammans med Subtopia och Botkyrka Kommun.

Kontakt: Andréa Råsberg, utbildningsansvarig SE Forum, + 46 709 53 01 16.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *