ACSI Camp 2013

Social innovation för hållbar stadsutveckling

Volvo Lastvagnar, E.ON, Amsterdam stad, Tillväxtverket och Malmö stad finns bland de företag, städer, universitet och offentligt anställda som valt att medverka i Sveriges första ACSI Camp. Halvera koldioxidutsläppen i städer, skapa öppna testbäddar för hållbara energi-lösningar samt utveckla ny, hållbar lokal demokrati som främjar samhällsutvecklingen. Detta är några av utmaningarna under årets ACSI.

Genom att presentera en samhällsutmaning inom årets tema ”hållbar stadsutveckling” utmanas en expertgrupp från ACSI att presentera lösningar under en process som inleds med fyra heldagar i Malmö.

– Vi vet att de här utmaningarna är svåra och komplexa och vi behöver nya innovativa infallsvinklar på problemen. Vi hoppas att experter och innovatörer på ACSI Camp kommer att bidra med idéer som vi kan jobba vidare med och genomföra i praktiken, i Sverige och i Europa, säger Martin Bramsved, CSR-ansvarig på Volvo Lastvagnar.

Aalto Universitet och New Club of Paris har utvecklat en metod för ett så kallat ”Camp for Societal Innovation”, en global och varierande innovations plattform – ett ACSI Camp. Årets ACSI går av stapeln 26-29 augusti i Malmö och förutom Aalto Universitet och New Club of Paris står även Malmö högskola med Mötesplats Social Innovation och Region Skåne som värd, med stöd från Ungas Innovationskraft.

180 personer har ansökt till ACSI13. Av dessa har 100 personer från 26 länder antagits och representerar ett tvärsnitt av befolkningen. Studenter, experter, samhällsentreprenörer och offentligt anställda förs samman och arbetar i mindre grupper.  Med hjälp av en handledare ska grupperna snabbt komma fram till konkreta förslag på lösningar, eller vägar framåt inom olika problemområden – även känd som social innovation.

– Mötesplats social innovation engagerar sig i ACSI därför att vi är intresserade av att pröva och utveckla nya innovationsmetoder som bidrar till att lösa viktiga samhällsproblem, säger Eva Engquist, ordförande i styrgruppen för Mötesplats Social Innovation, om Malmö högskolas värdskap för ACSI 2013.

Deltagarna i ACSI13 kommer från följande länder: Belgien, Kanada, Tjeckien, Tyskland, Danmark, Finland, Frankrike, Storbritannien, Hong Kong, Kroatien, Ungern, Italien, Japan, Makedonien, Nederländerna, Norge, Polen, Serbien, Ryssland, Sverige, Taiwan, Sydafrika, USA, Turkiet, Kina och Grekland.

Läs om alla utmaningarna i ACSI13
Läs mer om ACSI13

Följ ACSI13 via twitter #ACSI13 och facebook

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *